Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mazowiecki Konkurs Serów Zagrodowych

Autor: MP

Dodano: 14-11-2016 11:34

Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizował Mazowiecki Konkurs Serów Zagrodowych. Czeka na zgłoszenia serów podpuszczkowych produkowanych na własne potrzeby, czyli np. przez rolników, koła gospodyń wiejskich, szkoły, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne, a także przez przedsiębiorców prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa mleka, wyłącznie na zasadzie produkcji Marginalnej, Lokalnej i Ograniczonej (MOL).

To pierwsza edycja konkursu, adresowanego do rolników indywidualnych i przedsiębiorców działających jako MOL.

– O organizacji takiego konkursu myśleliśmy już od dłuższego czasu – mówi Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM. - Od trzech lat zapraszamy producentów indywidualnych i przedsiębiorców na warsztaty z przetwórstwa mleka na sery podpuszczkowe. Nadszedł czas, aby sprawdzić, jak zdobyta wiedza przekłada się na praktykę. Mam nadzieję, że nasz konkurs okaże się sukcesem. Dlatego zachęcamy do udziału w nim nie tylko przedsiębiorców, ale także wytwórców indywidualnych: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia czy gospodarstwa agroturystyczne.

„Aby wziąć udział w konkursie producenci indywidualni muszą dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy osobiście lub pocztą do jednego z oddziałów Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu na etapie okręgowym. Termin składania zgłoszeń do MODR upływa 18 listopada br. (poza oddziałem w Siedlcach, który zakończył już przyjmowanie zgłoszeń). Następnie formularze laureatów wyłonionych na tym etapie konkursu, zostaną przekazane do urzędu marszałkowskiego.

Z kolei przedsiębiorcy dostarczają swój formularz zgłoszeniowy bezpośrednio do urzędu marszałkowskiego bądź pocztą do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4. Termin składania zgłoszeń upływa 5 grudnia br. (decyduje data stempla).

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden ser podpuszczkowy” – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Finał wojewódzki konkursu odbędzie się 14 grudnia br. w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dla zwycięzców przygotowano nagrody rzeczowe.

 

 

 

×