Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

W Łosicach jest 6 tys. przerośniętych tuczników

Autor: MP

Dodano: 18-11-2016 09:34

W strefie niebieskiej, czyli obszarze zagrożenia ASF, znajduje się dotąd częściowo jeden powiat z woj. mazowieckiego, łosicki. Od czasu wykrycia wirusa skupiono tu 7 tys., a 6 tys. przerośniętych świń czeka na skup.

Władze województwa mazowieckiego podjęły monitoring ASF i zorganizowały kilka spotkań z rolnikami.

„W ramach współpracy z samorządami odbyły się spotkania w siedmiu gminach (Sokołów Podlaski, Węgrów, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Żyrardów, Płońsk i Szydłowiec). Podczas tych spotkań strony przedstawiły swoje propozycje na prowadzenie przeciwdziałań w związku z wystąpieniem ASF na Mazowszu. 10 listopada br. w Starej Kornicy spotkali się  m.in.: rolnicy, samorządowcy z trzech województw: podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Wojewodę reprezentowali przedstawiciele WBZK i kierownik delegatury urzędu w Siedlcach” – informuje rzecznik prasowy wojewody mazowieckiego.  Dodajmy, że ani wojewoda podlaski, ani lubelski nie przysłali swoich przedstawicieli na spotkanie w Starej Kornicy, zostawiając problem lekarzom weterynarii.

Więcej: 14 tys. świń do uboju zgłosili rolnicy w woj. lubelskim

„8 listopada i 26 sierpnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się kolejne szkolenia związane ze zwalczaniem Afrykańskiego Pomoru Świń. Przeprowadzili je pracownicy Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego. W szkoleniach wzięło udział łącznie 245 osób (m.in.: funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, Komendy Stołecznej Policji oraz komend powiatowych, pracownicy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele gmin z powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, sokołowskiego, siedleckiego, łosickiego)” – informuje UW.

Podjęto też inwentaryzację dzików i ustalono działania poszczególnych służb:

„21 października br. Wojewoda Mazowiecki wystąpił do Ministra Obrony Narodowej o wsparcie w monitorowaniu zagrożeń w związku z wirusem ASF. 24 października br. odbyło się spotkanie w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z przedstawicielami Sił Zbrojnych RP, Lasów Państwowych i inspekcji weterynaryjnej, podczas którego omówiono prowadzenie akcji monitoringu padłych dzików w lasach. Wojewoda Mazowiecki zwrócił się z prośbą do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Radomiu, Lublinie, Olsztynie, Łodzi, Białymstoku o ewentualnych potrzebach służb leśnych w przeprowadzeniu inwentaryzacji pogłowia dzików na wybranych losowo 10 % powierzchni nadleśnictw w województwie mazowieckim.

12 października br. w MUW odbyło się spotkanie Dyrektora WBZK z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Omówiono podstawy prawne wyznaczania grzebowisk, a także obowiązki i zadania poszczególnych organów, straży, inspekcji i samorządów.

Zagadnienia związane z Afrykańskim Pomorem Świń na Mazowszu były również poruszane w czasie posiedzeń Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 5 września i 23 sierpnia br.”

Niestety doszło do wykrycia dwóch padłych dzików z wirusem:

„Na terenie powiatu łosickiego w ramach trwającej od 3 listopada br. akcji liczenia padłych dzików ASF wykryto w dwóch przypadkach. Są to pierwsze wykryte zachorowania na Mazowszu, o czym rozmawiano 15 listopada br. podczas posiedzenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Mazowieckie służby stale monitorują sytuację w powiecie łosickim, a Wojewoda współpracuje z przedstawicielami samorządów. W związku z wykryciem ASF u dzików Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach 15 listopada br. wydał rozporządzenie, które wprowadza obszar skażony. Obejmuje teren gminy Zaburze w nadleśnictwie Sarnaki. Na tym obszarze osoby mające kontakt z dzikami są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożność m.in. odkażania rąk i obuwia. Akcja poszukiwania padłych dzików (zakończona 15 listopada br.) miała na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa ASF na Mazowszu. Należy również podkreślić, że od połowy października u świń hodowlanych nie stwierdzono zakażenia wirusem. W związku z tym, od 3 listopada br. uchylono regulacje krajowe. Obowiązują jedynie restrykcje wynikające z prawa unijnego. Dlatego część powiatu łosickiego znajduje się w tzw. strefie niebieskiej, a to oznacza to obostrzenia m.in. w zakresie prowadzenia uboju oraz wprowadzania mięsa do obrotu.”

A co o samym powiecie łosickim, objętym rygorami strefy niebieskiej, mają do powiedzenia lekarze weterynarii?

WIW i PIW nadsyłają te same informacje:

„Zgodnie z informacjami z ZM Zakrzewscy ruszył ubój świń pochodzących z gmin powiatu łosickiego zlokalizowanych w granicach strefy zagrożonej tzw. niebieskiej. Hodowcy indywidualnie ustalają z Zakładem odbiór świń z ferm lub dowóz świń do Zakładu transportem zorganizowanym we własnym zakresie. Zakład przesyła do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach listę gospodarstw, z których świnie zostaną przyjęte do uboju i  na tej podstawie pobierane są próby od świń przed wywozem z gospodarstwa. Inspekcja Weterynaryjna nie decyduje, z których gospodarstw będą odbierane świnie do uboju. Od czasu wystąpienia choroby skupionych zostało około 7 000 szt. W ocenie Inspekcji Weterynaryjnej w strefie zagrożenia jest około 6 000 sztuk przerośniętych tuczników. Badania w kierunku ASF wykonywano dwukrotnie we wszystkich gospodarstwach w okręgu zapowietrzonym i zagrożonym, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania ASF. Prócz tego dodatkowo badano świnie w gospodarstwach gdzie planowana była wysyłka świń do rzeźni jeśli wymagały tego przepisy. Łącznie pobrano około 20 tys. próbek. Próbki badane były w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym- Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, który jako jedyny dysponuje laboratorium akredytowanym do prowadzenia badań w kierunku ASF. Ponieważ do dnia dzisiejszego trwają jeszcze rozliczenia kosztów wykonanych badań nie możemy udzielić odpowiedzi na to pytanie.”

Pytamy, czy "ubój sanitarny" będzie i tu jedynym rozwiązaniem?

Więcej: Marnotrawstwo w świetle prawa – utylizacja 300 zdrowych świń

W załączniku informacja o rygorach, jakie muszą być spełnione w różnych strefach ASF i zasady, których należy przestrzegać w gospodarstwach (materiały GIW i MRiRW)

 

 

×