Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

EFSA: Raport o zakaźnych gąbczastych encefalopatiach

Autor:

Dodano:

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował pierwszy raport o zakaźnych gąbczastych encefalopatiach (TSEs) dotyczący 2015 r.

Poprzednie raporty na ten temat przygotowywała Komisja Europejska. 

TSEs jest grupą chorób mózgu i układu nerwowego występujących u ludzi i zwierząt. Z wyjątkiem klasycznego BSE nie ma dowodów naukowych, że inne choroby z grupy TSE mogą być przenoszone na ludzi.

Do głównych informacji zawartych w raporcie należały m.in. wyniki badań zwierząt na obecność chorób z grupy TSEs:

● W UE odnotowano u bydła pięć przypadków BSE wśród około 1,4 mln badanych zwierząt, żadnen z przypadków nie został wprowadzony do łańcucha żywnościowego.

● Stwierdzono również 641 przypadków trzęsawki u owiec (wśród 319 638 badanych zwierząt) i 1052 przypadki o kóz (wśród 135 857 badanych zwierząt).

Raport zawiera wyniki zebrane we wszystkich państwach UE oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

×