Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wóz paszowy oceni stopień wymieszania TMR-u

Autor:

Dodano:

Specjalny system oceny jednorodności paszy pozwoli ograniczyć różnice w codziennym żywieniu bydła.

Podstawą dobrej dawki żywieniowej są wysokiej jakości pasze, ale już struktura TMR-u, jaki trafia na stół paszowy zależy w dużym stopniu od osoby obsługującej paszowóz. Okres mieszania paszy w wozie paszowym jest kwestią wyczucia, przez co bardzo łatwo można nadmiernie zniszczyć strukturę paszy. Aby ograniczyć błędy popełniane na tym etapie sporządzania pasz firma Bernard van Lengerich wprowadziła specjalny system kontroli mieszania pasz.

Nagrodzony srebrnym medalem na targach EuroTier system V-READY to Feed Optical Mix Control od firmy BvL, to optyczny system pomiarowy wykorzystujący komputerowe przetwarzanie obrazu i technologię analizy do szacowania jednorodności mieszanek paszowych TMR w wozach paszowych w trakcie ich przygotowywania.

Użytkownik może śledzić wyniki pomiarów dzięki opracowanemu systemowi sygnalizacji świetlnej. Ten nowatorski system dostarcza informacji na temat jednorodności mieszanek paszowych w czasie rzeczywistym – podczas ich mieszania. Dzięki temu możliwa jest standaryzacja i optymalizacja czasów mieszania i jakości paszy.

To z kolei niweluje różnice w codziennym żywieniu krów, zapobiega niepożądanym zmianom w strukturze paszy powstającym w procesie mieszania, a także ogranicza zużycie energii.

×