Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Silny wzrost ceny kukurydzy na CBOT

Autor:

Dodano:

Pszenica na MATIF w kontrakcie grudniowym potaniała o 2,2 proc., natomiast na CBOT seria grudniowa wzrosła o 0,5 proc. Kukurydza w Paryżu (kontrakt styczniowy) obniżyła się o 0,5 proc., a w Chicago (grudzień) cena wzrosła o 3,6 proc.

W mieszanych nastrojach rozpoczął się tydzień notowań zbóż na światowych giełdach. Spadły ceny kontraktów zbożowych na giełdzie w Paryżu, a wzrosły w Chicago. Umocnienie się dolara (ok. 1 proc.) wobec euro sprzyjało takiemu zachowaniu się cen. Dodatkowo na korzyść amerykańskich zbóż oddziaływały tygodniowe dane o eksporcie.

W tygodniu kończącym się 1 grudnia wysyłki eksportowe kukurydzy wyniosły 1,15 mln t (wzrost do poprzedniego tygodnia o 39 proc.) i były wyższe ponad dwukrotnie niż w analogicznym tygodniu ubiegłego roku. Od początku sezonu (1 września) eksport wynosi już 13,7 mln t i jest wyższy o 89 proc. niż w podobnym okresie poprzedniego sezonu. Między innymi tak dobre dane zaowocowały wzrostem ceny kukurydzy na CBOT o 3,6 proc.

Tygodniowy eksport pszenicy wyniósł 454 tys. t (o 85 proc. więcej niż przed tygodniem) i był prawie dwukrotnie wyższy niż w analogicznym tygodniu przed rokiem. Od początku sezonu (1 czerwca) eksport amerykańskiej pszenicy wynosi już 13,6 mln t i jest o 29 proc. wyższy niż w podobnym okresie poprzedniego sezonu.

Silnie potaniała pszenica w kontrakcie grudniowym na MATIF. Bliski termin ostatniego notowania (najbliższy poniedziałek) powoduje duża zmienność. Kolejna seria kontraktu z dostawą w marcu wyceniana jest o 3,7 proc. wyżej i kosztuje 162,25 euro/t.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena spadła o 2,19 proc. (156,50 euro/t- 703 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 0,45 proc. (143,02 USD/t- 604 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt styczniowy - cena spadła o 0,46 proc. (162,75 euro/t- 731 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 3,56 proc. (137,59 USD/t- 581 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10

×