Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

SGB wypłaci kredyty na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych

Autor:

Dodano:

SGB Bank SA uruchomi linię kredytów preferencyjnych ZC. Kredyty w wysokości do 5 mln zł pomogą producentom mleka, świń, owoców i warzyw w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych.

Nowa linia kredytowa ZC powstała dzięki aneksowi do umowy, który Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała z SGB Bank S.A. Jak informuje ARiMR, kredyty przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych rolników. Nie dotyczą jednak wszystkich zobowiązań, a tylko tych, które powstały w związku z produkcją mleka, świń lub owoców i warzyw. O kredyt mogą ubiegać się rolnicy, których przychody nie wystarczą na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych powstałych od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Kwota kredytu podlega ograniczeniom - nie może być wyższa niż 5 mln zł na gospodarstwo lub dział specjalny produkcji rolnej, nie może też przekroczyć kwoty zobowiązań. Jeśli dany rolnik otrzymał wcześniej nieoprocentowaną pożyczkę na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, te 5 mln kredytu zostanie pomniejszone o wysokość pożyczki.

Oprocentowanie wynosi 2,5 proc., ale przez pierwsze dwa lata kredytobiorca spłaca 1 proc,, a resztę reguluje ARiMR.  Szczegóły na stronie agencji.

×