Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ostatnie dni na dokonanie spisu zwierząt w ARiMR

Autor:

Dodano:

Pozostało już tylko kilka dni na złożenie obowiązkowego spisu zwierząt w ARiMR.

Do 31. grudnia 2016 r. hodowcy bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz mają obowiązek złożenia w biurze powiatowym ARiMR aktualnego spisu zwierząt w terminie 7 dni od sporządzenia tego spisu.

Nowy obowiązek, który obejmuje hodowców bydła i świń, wynika z nowelizacji art. 20a ustawy z 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Taki spis trzeba będzie przeprowadzać raz do roku.

Spisu należy dokonywać na przygotowanych przez ARiMR formularzach. W przypadku owiec i kóz należy zaznaczyć odpowiednie okienko określające gatunek zwierząt. Natomiast w przypadku bydła i trzody chlewnej, występuje dodatkowe okienko, w którym należy umieścić napis odpowiednio do gatunku: „BYDŁO” lub „ŚWINIE”. Pojedynczy druk wypełnia się tylko dla jednego gatunku zwierząt.

Formularze wraz z instrukcją ich wypełniania dostępne są na stronie ARiMR.

×