Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Taksówka mleczna usprawni pojenie cieląt

Autor:

Dodano:

Pojenie cieląt mlekiem lub preparatem mlekozastępczym, szczególnie w większych gospodarstwach jest pracochłonnym i wymagającym dobrej organizacji zajęciem.

Odpajanie cieląt jest pierwszym etapem w żywieniu bydła. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, gdyż odpowiada za dalszy rozwój i przyszłą wydajność zwierząt. Zajęcie to wymaga dużej precyzji w przestrzeganiu dawek pokarmowych dla poszczególnych zwierząt. Zadanie to ma ułatwić urządzenie od firmy Holm & Laue, zwane Milchtaxi 4.0.

Taksówka mleczna umożliwia żywienie cieląt zgodnie z odpowiadającymi ich wiekowi krzywymi karmienia – nawet jeżeli są one umieszczone w osobnych kojcach. Numery kojców są automatycznie rozpoznawane dzięki inteligentnym identyfikatorom – wystarczy naciśnięcie przycisku, aby podać cielętom mleko zgodnie z ich indywidualnymi krzywymi karmienia. System oferuje sześć programów pojenia.

Milchtaxi 4.0 przesyła informacje na temat bieżącego stanu – dotyczące m.in. poziomu napełnienia zbiornika z mlekiem oraz bieżących procesów, takich jak podgrzewanie i pasteryzacja – do komputera w gospodarstwie poprzez bezprzewodową aplikację CalfGuide, umożliwiając prowadzenie kompletnej dokumentacji.

Produkt został nagrodzony srebrnym medalem w konkursie Innovation Award podczas ostatnich targów EuroTier w Hanowerze.

×