Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Najplenniejsze odmiany kukurydzy

Autor:

Dodano:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) opublikował wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych za rok 2016.

Wyniki obejmują badania plonowania odmian kukurydzy wpisanych do Krajowego Rejestru (KR) wg stanu na dzień 31 października 2016 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), z wyjątkiem tych, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Dla odmian nowych, zarejestrowanych w roku 2016, przedstawiono także wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych z lat 2013-2015. Informacja obejmuje również wyniki plonowania odmian niewpisanych do KR, które pochodzą ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych.

Badania prowadzono na odmianach użytkowanych na ziarno oraz na kiszonkę. Zostały one podzielone na trzy grupy wczesności:

KUKURYDZA NA ZIARNO – odmiany wczesne

Plon wzorca wyniósł 121,6 dt/ha przy wilgotności ziarna 14 proc. wody. Średnia jego wilgotność podczas zbioru - 25,8 proc. Wzorzec tworzyła średnia z wszystkich odmian badanych w danej grupie - 17. Najwyżej plonującymi odmianami okazały się :

KUKURYDZA NA ZIARNO – odmiany średniowczesne

Plon wzorca wyniósł 128,4 dt/ha przy wilgotności ziarna 14% wody. Średnia jego wilgotność podczas zbioru to 24,2 proc. Wzorzec tworzyła średnia ze wszystkich odmian badanych w danej grupie - 45. Najwyżej plonującymi odmianami okazały się :

Najwyżej plonowały następujące odmiany (dt/ha):

KUKURYDZA NA ZIARNO – odmiany średniopóźne

Plon wzorca wyniósł 131,9 dt/ha przy wilgotności ziarna 14% wody. Średnia jego wilgotność podczas zbioru - 25,4 proc. Wzorzec tworzyły średnia z wszystkie odmiany badane w danej grupie - 29. Najwyżej plonującymi odmianami okazały się:

KUKURYDZA NA KISZONKĘ – odmiany wczesne

Plon wzorca wyniósł 208,9 dt/ha. Plon suchej masy kolb wyniósł 113,2, Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 34,6, Zawartość suchej masy w kolbach 52,1. Wzorzec tworzyła średnia ze wszystkich odmian badanych w danej grupie - 9. Najwyżej plonującymi odmianami okazały się :

KUKURYDZA NA KISZONKĘ – odmiany średniowczesne

Plon wzorca wyniósł 214,9 dt/ha. Plon suchej masy kolb wyniósł 115,2. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 36,6. Zawartość suchej masy w kolbach 54,9. Wzorzec tworzyła średnia ze wszystkich odmian badanych w danej grupie - 35. Najwyżej plonującymi odmianami okazały się:

KUKURYDZA NA KISZONKĘ – odmiany średniopóźne

Plon wzorca wyniósł 223,3 dt/ha, Plon suchej masy kolb wyniósł 119,0. Zawartość suchej masy w plonie ogólnym 36,0. Zawartość suchej masy w kolbach 54,3. Wzorzec tworzyła średnia z wszystkich odmian badanych w danej grupie - 21. Najwyżej plonującymi odmianami okazały się:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×