Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Spadki produkcji pszenicy w Unii – gdzie największe?

Autor:

Dodano:

Ostatni sezon w Unii Europejskiej odznaczał się gorszymi wynikami produkcji zbożowej względem roku poprzedniego. Spadek produkcji dotyczył przede wszystkim pszenicy i w niektórych krajach członkowskich sięga 30 proc.

Według Strategie Grains (SG) produkcja zbóż ostatniego sezonu w Unii Europejskiej (UE) wyniosła 295,5 mln t, tj. o 4,4 proc. mniej niż sezon wcześniej. Analitycy wskazują na niższą o 10 proc. unijną produkcję pszenicy zwyczajnej względem ubiegłego sezonu, którą oznaczono na 135,8 mln t. Powodem spadów są słabsze plony, dotyczy to głównie Francji i niektórych krajów bałtyckich, gdzie odnotowano także pogorszenie jakości ziarna.

Francuska organizacja Coceral wskazuje, że zbiory zbóż w UE są o 5,6 proc. niższe od poprzedniego sezonu i stanowią 293,4 mln t. Według Corecal Unijna produkcja pszenicy miękkiej w UE jest mniejsza o 13,7 proc. względem ostatniego sezonu i jest oszacowana na 133,8 mln t.

Wg raportu Coceral największe spadki produkcji pszenicy dotyczyły: Francji (30,4 proc. do poziomu 28,4 mln t), Niemiec (7,6 proc. do poziomu 24,4 mln t), Wielkiej Brytanii (10,7 proc. do 14,7 mln ton), Polski (12 proc. do 9,78 mln t), Danii (18,6 proc. do 4 mln t).

Mniej pszenicy miękkiej zebrały też: Czechy (spadek o 5,6 proc. do 5 mln t), Węgry (o 0,7 proc., do 5,2 mln t), Litwa (spadek o 16,2 proc. do 3,9 mln t), Szwecja (spadek o 10,7 proc do 2,95 mln t), Belgia (spadek o 30 proc. do 1,7 mln t).

W przypadku sezonu 2016/17 Komisja Europejska w swojej październikowej prognozie szacuje produkcję zbożową w Unii na 294,84 mln t, tj. o ok. 5 proc. mniej w porównaniu do wyniku z ostatniego sezonu. Niższe szacunki dotyczą zwłaszcza pszenicy miękkiej. Wskazuje się spadek produkcji pszenicy o 11 proc. z poziomu 151,6 mln t w sezonie 2015/16 do 134,6 mln t dla roku 2016/17.

×