Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wnioski o płatność za redukcję dostaw mleka – do połowy lutego

Autor:

Dodano:

Wnioski o płatność za redukcję dostaw mleka za październik, listopad, grudzień 2016 r. można składać do wtorku 14 lutego.

Data składania wniosku o przyznanie pomocy na redukcję dostaw mija więc w Walentynki.  Kto może składać wnioski? Tym razem do pomocy zakwalifikują się  mogli ubiegać się producenci, którzy w  lipcu 2016 r. dostarczali mleko do skupu i w jednym z  trzymiesięcznych tzw. okresów ograniczenia – zmniejszyli dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego.

Wnioski można składać osobiście do 14 lutego br. do Oddziału Terenowego ARR właściwego dla miejsca zamieszkania producenta mleka. Można też przesłać pocztą, uwaga – trzeba to zrobić z wyprzedzeniem, ponieważ decyduje data wpłynięcia wniosku do OT ARR.

We wrześniu Komisja Europejska opublikowała rozporządzenia tworzące pakiet wsparcia producentów mleka wart 500 mln euro. Pomoc dla producentów mleka z Polski przekracza 23 mln euro, czyli sięga 100 mln zł. 

Komisja wprowadziła jednolity mechanizm pomocy finansowej dla producentów mleka za dobrowolne zmniejszenie dostaw mleka do skupu. Pomoc finansowa trafi do tych producentów, którzy w wyznaczonych przez KE trzymiesięcznych okresach zredukują dostawy mleka. Redukcja jest mierzona przez porównanie z analogicznym trzymiesięcznym okresem poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego.

Pierwszy okres redukcji dostaw mleka to IV kwartał 2016 r. (październik – grudzień), drugi: listopad - grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r., trzeci: grudzień 2016 r. – luty 2017 r. i czwarty: styczeń – marzec 2017 r.

Jak informowało jeszcze w sierpniu 2016 r. Polskie Radio, stawka pomocy do redukcji dostaw mleka została określona na poziomie 14 euro do 100 kg zredukowanej ilości mleka. Pomoc może być wypłacona w odniesieniu do poszczególnych producentów do ilości mleka nie większej niż 50 proc. ilości mleka sprzedanej przez producenta w okresie referencyjnym. 

×