Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Coraz więcej możliwości ochrony lucerny i koniczyn

Autor:

Dodano:

Liczba zarejestrowanych środków ochrony roślin do stosowania w uprawach lucerny i koniczyn jest nadal niewielka. Pocieszające jest jednak to, że ostatnio pojawiło się dla tych upraw kilka nowych możliwości ochrony.

Wprowadzenie w ostatnich latach obowiązku zazielenienia, opartego na: dywersyfikacji upraw, utrzymaniu trwałych użytków zielonych oraz obszarów ekologicznych (EFA), zachęciło niektórych producentów rolnych do ponownego zainteresowania się uprawą roślin bobowatych drobnonasiennych. Za trendem tym pojawiły się także nowe możliwości ochrony tych upraw przed szkodliwymi patogenami chorobotwórczymi.

Najwięcej środków ochrony roślin póki co mamy zarejestrowanych w uprawie lucerny. W celu zwalczania chwastów dwuliściennych możemy sięgnąć po Corum 502,4 SL (bentazon, imazamoks) oraz Stomp Aqua 455 CS (pendimetalina). Jednoliścienne z kolei możemy w tej uprawie zwalczyć przy pomocy takich graminicydów jak: Focus Ultra 100 EC (cykloksydym) czy Fusilade Forte 150 EC (fluazyfop-P butylu).

Rozszerzenia rejestracyjne dla tej uprawy uzyskały ostatnio także niektóre insektycydy oparte na acetamiprydzie. Są to: Kobe 20 SP, Lanmos 20 SP, Mospilan 20 SP, Sekil 20 SP.

W przypadku koniczyn i zwalczania chwastów dwuliściennych do wyboru mamy te same herbicydy co w uprawie lucerny czyli Corum 502,4 SL (bentazon, imazamoks) oraz Stomp Aqua 455 CS (pendimetalina). Nie mamy nadal żadnego zarejestrowanego preparatu do zwalczania chwastów jednoliściennych. Mamy jednak dwie możliwości dosuszania plantacji nasiennych. Są to Rommel 200 SL oraz UPL Diquat (oba preparaty oparte na jonie dikwatu). Można je stosować gdy co najmniej 70 proc. główek koniczyny zbrunatniało.

 

×