Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Odstrzał sanitarny dzików zrealizowany w 99 procentach

Autor:

Dodano:

Jak podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, plan odstrzału sanitarnego dzików, na obszarach zagrożonych występowaniem ASF, został zrealizowany w 99 procentach.

Informację taką przekazało do resortu rolnictwa Ministerstwo Środowiska, a została ona ogłoszona na poniedziałkowym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania ASF.

Podczas ostatniego posiedzenia omówiono również postęp realizacji zadań przez poszczególne resorty, wiele czasu poświęcono miedzy innymi tematyce wyznaczania miejsc na ewentualne grzebaliska świń zutylizowanych podczas likwidacji choroby. Na koniec stycznia, do Rady Ministrów trafić ma także kwartalne sprawozdanie dotyczące działania i zadań realizowanych przez zespół.

 

×