Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ceny w skupach w równowadze

Autor:

Dodano:

W kolejnym tygodniu ceny zbóż i rzepaku ozimego utrzymują się na tym samym poziomie.

Na podstawie sondy telefonicznej przeprowadzonej 20 stycznia br. przedstawiamy sytuację w skupach płodów rolnych na terenie naszego kraju.Średnia cena pszenicy konsumpcyjnej z 20 punktów wyniosła 637,5 zł i jest ona wyższa o 1 proc. od ubiegłego tygodnia. Maksymalna cena dla pszenicy konsumpcyjnej – 690 zł  odnotowano w woj. lubuskim woj. w skupie Agro Biznes Rudnicki. Pszenica paszowa skupowana w 16 punktach- średnia cena wyniosła 612 zł i jest wyższa o 1 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Najwyższa cena 645 zł. odnotowano w skupie Gołańcz Piast w woj. wielkopolskim. Średnia cena kukurydzy suchej z 13 punktów wyniosła 603 zł i była ona niższa o 2 proc., zaś maksymalna 630 zł w woj. wielkopolskim Agronowak. 

Cena rzepaku ozimego skupowany w 9 punktach i jest ona wyższa o 1 proc. w porównaniu do ceny z zeszłego tygodnia  średnio wyniosła 1849 zł, natomiast maksymalna cena 1900 zł w woj. wielkopolskim (Firma Frankiewicz i Agronowak jak również w woj. opolskim F.H.U. Gawor.

Dla pozostałych zbóż średnie ceny zbóż wynosiły odpowiednio: żyto konsumpcyjne- 520 zł., żyto paszowe- 502 zł., pszenżyto -567 zł., owies – 511 zł., jęczmień paszowy- 553 zł. oraz jęczmień konsumpcyjny 555 zł. 

×