Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Copa i Cogeca o głównych elementach przyszłej WPR

Autor:

Dodano:

Na spotkaniu wysokiego szczebla Copa i Cogeca omówiły program prac prezydencji maltańskiej i nakreśliły najważniejsze sposoby na zapewnienie zrównoważenia unijnego sektora rolnego w ramach przyszłej wspólnej polityki rolnej (WPR).

Wypowiedź ta padła w związku z debatą, którą przeprowadzili unijni ministrowie rolnictwa w kontekście przygotowań do konsultacji społecznych Komisji Europejskiej na temat przyszłej WPR, które mają zostać otwarte 2 lutego br.

Rozmawiając z maltańskim sekretarzem stanu ds. rolnictwa, rybołówstwa i praw zwierząt, wiceprzewodniczący Copa, powiedział, że Copa i Cogeca już podjęły dyskusje na temat przyszłej WPR, która będzie w stanie skutecznie stawić czoła wyzwaniom, z jakimi zmagają się rolnicy.

Rolnicy potrzebują prostej polityki, która pozwoli im na wytwarzanie bezpiecznej, odżywczej, wysokiej, jakości żywności dla konsumentów w i spoza UE w sposób zrównoważony. W przyszłości potrzebna będzie silniejsza, stabilniejsza i zrównoważona WPR, w której będą obowiązywać wspólne zasady gwarantujące równe szanse.

Musi być ona również podparta odpowiednim budżetem. Jest to ważne tym bardziej, że WPR stanowi jedynie 1 proc. publicznych wydatków UE, a jest to bardzo dobra inwestycja, biorąc pod uwagę wszystkie korzyści, jakie przynosi.

Potrzebne są dostępne instrumenty WPR - płatności bezpośrednie dla rolników, sieci bezpieczeństwa oraz ubezpieczenia od ryzyka - by rolnicy mogli sobie poradzić z ekstremalnymi wahaniami na rynkach. Dotychczas instrumenty te nieźle działały. Należy jednak umożliwić ich szybszą aktywację. Sytuacja z ostatnich lat ukazała, że należy uwzględnić więcej narzędzi, pozwalających rolnikom zarządzać ryzykiem oraz pracować nad rozwojem rynków terminowych. Trzeba nadal rozwijać narzędzia zarządzania ryzykiem w przyszłej WPR, obejmujące nie tylko zagrożenia klimatyczne, lecz również rynkowe.

Wiceprzewodniczący Copa poparł również aktualne wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz uproszczenia WPR. Ostatnie wnioski w sprawie uproszczenia środków zazieleniania w pewnym stopniu zostały poprawione, jednak niektóre obszary są ciągle problematyczne. Głównym problemem jest zaproponowany przez Komisję zakaz stosowania pestycydów na uprawach roślin białkowych w ramach obszarów proekologicznych.

Zaapelował też do maltańskiej prezydencji o kontynuowanie skutecznych działań prezydencji słowackiej w zakresie przeglądu unijnych przepisów obejmujących rolnictwo ekologiczne.

W swojej reakcji, maltański sekretarz stanu ds. rolnictwa zgodził się z Copa i Cogeca, co do tego, że potrzebna jest mocna WPR, mówiąc, że nadszedł czas by nakreślić kierunek, w którym przyszła WPR będzie zmierzać. Powiedział też, że potrzebne są również odpowiednie narzędzia pozwalające na zarządzanie ryzykiem. Temat ten ma być omówiony przez unijnych ministrów rolnictwa w marcu. Kolejnym celów jest znalezienie wykonalnego rozwiązania dla dossier rolnictwo ekologiczne, a prezydencja już pracuje nad dokumentem kompromisowym.

×