Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ochrona jęczmienia jarego

Autor:

Dodano:

Rolnicy biorący czynny udział w Agro akademii BASF jęczmienia jarego uzyskują plon średnio na poziomie 7 t/ha. Na zbiór takich i wyższych plonów pozwala m.in. stosowana technologia ochrony.

Przede wszystkim (co powinno być bezwzględnie powszechne) do siewu zawsze trzeba stosować ziarno zaprawione zaprawą nasienną, która chroni przed chorobami odnasiennymi i odglebowymi. Dla ochrony przed patogenami wywołującymi choroby liści, firma zaleca preparat oparty na fluksapyroksadzie - jako bezopryskowy fungicyd zbożowy pod nazwą handlową Systiva 333 FS w dawce 75 ml/100 kg ziarna.

Korzyści z wczesnej aplikacji fungicydu prezentowano na spotkaniu z rolnikami 25.02 br. w Tarnowie Podgórnym (powiat poznański) w siedzibie John Deere Polska, partnera Agro akademii BASF. Preparat chroni jęczmień jary od początku kiełkowania (BBCH 00) do końca strzelania w źdźbło, kiedy liść flagowy jest całkowicie rozwinięty (BBCH 39) przed plamistością siatkową jęczmienia, mączniakiem prawdziwym, rynchosporiozą, rdzą brunatną. Na kłos zalecany jest oprysk mieszaniną fabryczną epoksykonazolu i metkonazolu w preparacie Osiris 65 EC w dawce 1,5-2 l/ha.

W technologii dwuzabiegowej ochrony jęczmienia jarego browarnego w terminach T1 i T2 zalecano odpowiednio mieszaninę fabryczną fenpropimorfu i epoksykonazolu w preparacie Duett Star 334 SE w ilości 1 l/ha i na kłos epoksykonazol z krezoksymem metylu w preparacie Tocata Duo w ilości 0,8 l/ha. W plantacje zagrożone fuzariozą kłosa w terminie T2 mieszaninę fabryczną epoksykonazolu i metkonazolu w preparacie Osiris 65 EC w dawce 1,5 l/ha.

Przeciwko chwastom dwuliściennym od fazy 3-go liścia BASF zaleca tritosulfuron i florasulam w preparacie Biathlon 4D w dawce 50g/ha razem z adiuwantem Dash HC w ilości 0,5 l/ha. Do walki z mszycami i skrzypionką alfa-cypermetrynę w insektycydzie Fastac Active 050 ME w ilości 0,15 l/ha i dimetoat w preparacie Bi 58 Nowy w dawce 0,5 l/ha. Do regulacji pokroju łanu firma proponuje preparat na bazie trineksapaku etylu lub/i etefon.

Ochrona to tylko część agrotechniki. Nie można zapominać o uprawie przedsiewnej, właściwym doborze odmian, nawożeniu i ograniczaniu strat podczas zbiorów.

×