Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Łubin żółty – przegląd odmian z KR

Autor:

Dodano:

Obecnie w Krajowym Rejestrze mamy 8 odmian łubinu żółtego. Gatunek ten jako jeden z niewielu wybaczy nam siew na słabszym i lekkim stanowisku.

Łubin żółty ma niskie wymagania glebowe, dlatego często sięga się po niego w celu zagospodarowania gleb lekkich i piaszczystych, ale warunek – utrzymanych w dobrej kulturze. Nie zaleca się go wysiewać na podmokłych czy gliniastych stanowiskach, po oborniku lub świeżo zwapnowanych. Obecnie mamy do wyboru osiem odmian łubinu żółtego. Wszystkie pochodzą z polskich hodowli: Poznańskiej Hodowli Roślin i Hodowli Roślin Smolice - Grupa IHAR. Wśród tych odmian mamy tylko dwie samokończące: Perkoz i Taper i 6 niesamokończących: Baryt, Dukat, Lord, Mister, Parys i Talar.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę wymienionych odmian.

Odmiany niesamokończące:

Baryt - odmiana tradycyjna, wczesna, termoneutralna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu. Odporna na wyleganie. Kwiaty o barwie pomarańczowo-żółtej, wysokość 60-80 cm, nasiona szare z widocznym sierpem. Strąki niepękające. Wysoka zawartość białka w nasionach (około 44 proc.). Bardzo niska zawartość alkaloidów - poniżej 0,02 proc. w SM. MTN około 120 g. Odmiana odporna na więdnięcie fuzaryjne, tolerancyjna na antraknozę i choroby wirusowe. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Bursztyn - odmiana niesamokończąca, przydatna do uprawy na nasiona paszowe, o małej zawartości alkaloidów. Charakteryzuje się dużym plonem nasion i białka. Rośliny są średnio wysokie i mają małą skłonność do wylegania i podatność na choroby (dość duża odporność na antraknozę). Rośliny dojrzewają dość równomiernie. Nasiona mają średnią zawartość tłuszczu. Optymalna obsada roślin 90 szt./m2. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Dukat - odmiana tradycyjna, wczesna, termoneutralna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu. Odmiana odporna na wyleganie. Kwiaty o barwie pomarańczowo-żółtej, wysokość 70 - 80 cm, nasiona szare z widocznym sierpem. Strąki niepękające. Zawartość białka w nasionach około 45 proc., alkaloidów poniżej 0,03 proc. w SM. MTN około 120g. Odmiana odporna na fusarium, tolerancyjna na choroby wirusowe. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Lord - odmiana pastewna, wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rośliny rozgałęziające się o średniej wysokości; kwiat pomarańczowy, nasiona nieco drobniejsze od przeciętnej, o wyższej zawartości białka, przeznaczona do uprawy w całym kraju, wymaga obsady 90-100 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Mister - odmiana tradycyjna, wczesna termoneutralna, mało wrażliwa na opóźnione terminy siewu. odporna na wyleganie . Kwiaty o barwie pomarańczowo-żółtej, wysokość 70-80 cm, nasiona szare, strąki niepękające. Zawartość białka w nasionach około 45 proc., alkaloidów poniżej 0,1 proc. w SM. MTN około 135 g. Odmiana odporna na fusarium, tolerancyjna na choroby wirusowe. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Parys - odmiana pastewna, średniowczesna, typ nasienno-zielonkowy, roślina o tradycyjnym rozgałęziającym się pokroju; kwiat pomarańczowy, wysokość roślin ok. 80 cm, szybko rosnąca, silnie ulistniona i rozgałęziona, charakteryzuje się wysokim plonem nasion i najwyższym plonem zielonej masy ze wszystkich odmian łubinów, wymagana obsada: na nasiona 90 roślin/m2, na zieloną masę 110 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Odmiany samokończące:

Perkoz - odmiana pastewna, bardzo wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rośliny nierozgałęziające się (samokończące), wyższe od przeciętnej, bardzo równomiernie dojrzewające, kwiat pomarańczowy, nasiona szare, nakrapiane z półksiężycem, średniej wielkości. MTN ok. 137g, zawartość tłuszczu nieco wyższa od przeciętnej, bardzo niska zawartość alkaloidów, zalecana szczególnie do uprawy na północy kraju ze względu na wczesność i równomierność dojrzewania, nadaje się do uprawy w mieszankach z łubinem wąskolistnym Kalif, Bojar, Graf oraz pszenżytem jarym, wymaga podwyższonej obsady: 120 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Taper - odmiana samokończąca, bez rozgałęzień bocznych o silnie zdeterminowanej wegetacji, bardzo wcześnie dojrzewająca. Forma nasienna przeznaczona do uprawy na zbiór nasion na terenie całego kraju. Rośliny o kwiatach żółtych, wysokość 70 - 75 cm, nasiona białe. Strąki niepękające. Zawartość białka w nasionach około 45 proc., alkaloidów śladowe ilości w SM. Masa 1000 nasion około 140 g. Odmiana odporna na fusarium, tolerancyjna na choroby wirusowe, o względnej pozornej odporności na antraknozę ze względu na najkrótszy okres wegetacji. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

A jak wypadły odmiany łubinu żółtego w badaniach COBORU wykonywanych w ramach PDO w 2016 r? Ustalony wzorzec (średni plon ze wszystkich badanych w danym roku odmian) w 2016 roku plonował na poziomie 19,3 dt/ha. Dla porównania można podać, że w 2015 roku oszacowano go w granicach 18,6 dt/ha, a w 2014 r. w 21,8 dt/ha. Najlepiej plonowały następujące odmiany:
• wśród odmian niesamokończących: Baryt 108 proc. wzorca, Bursztyn 108 proc. wzorca, Mister 102 proc. wzorca, Lord 100 proc. wzorca
• z grupy samokończących: Perkoz 94 proc. wzorca., Taper 87 proc. wzorca

 

×