Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Copa-Cogeca: Walka o uczciwą cenę za produkty rolne

Autor:

Dodano:

Na warsztatach Copa i Cogeca omówiono korzyści wynikające ze stosowania: narzędzi pomagających rolnikom lepiej zarządzać ryzykiem i przepisów UE pozwalających rolnikom uzyskać uczciwą część ceny płaconej przez konsumentów.

Według Copa-Cogeca, na warsztatach w Brukseli zwrócono uwagę na korzyści związane z wprowadzeniem przepisów pozwalających na walkę z nieuczciwymi praktykami handlowymi w łańcuchu żywnościowym.

Przewodniczący grupy roboczej Copa-Cogeca „Łańcuch żywnościowy” zwrócił uwagę otrzymują tylko 20 proc. ceny steku. Rolnicy muszą mieć zaufanie do całego łańcucha żywnościowego, jeśli chcemy utrzymać rentowność sektora. Jasno widać, że porozumienia dobrowolne się nie sprawdzają. Nie przyniosły one wystarczających zmian w zachowaniu dystrybutorów. Potrzebujemy przepisów unijnych, egzekwowanych przez niezależny organ, by zwalczać nieuczciwe praktyki i nakładać sankcje na podmioty działające nieetycznie –powiedział przewodniczący grupy roboczej.

Przepisy obowiązują już w ok. 20 państwa członkowskich, potrzebujemy jednak rozwiązań obowiązujących w całej UE, by wszystkich obowiązywały takie same warunki. Należy skończyć ze sprzedażą poniżej kosztów. Obowiązkowe umowy sporządzane na piśmie między rolnikami, przetwórcami i handlowcami są również bardzo ważne, gdyż stanowią dowód, którym rolnicy mogą się podeprzeć w razie wystąpienia problemów.

Popieramy również inicjatywy związane ze zwiększeniem przejrzystości na rynku i dalszym rozwojem rynków terminowych. Rynki terminowe są kluczowym narzędziem zapewniającym rolnikom i ich spółdzielniom pewną przewidywalność i ograniczającym wahania na rynku. Inne narzędzia pomagające rolnikom chronić się przed ryzykiem, jak np. ubezpieczenia upraw, są również bardzo ważne i oczekujemy, że więcej takich rozwiązań pojawi się w planach Komisji związanych z przyszłą WPR.

W Copa i Cogeca nadal pracuje nad stanowiskiem w sprawie narzędzi zarządzania ryzykiem, a nasza grupa zajmująca się tymi zagadnieniami niedługo przedstawi sprawozdanie. Organizacje producentów także pomagają rolnikom wzmocnić swoją pozycję w łańcuchu.

Jak poinformowała Copa-Cogeca, ministrowie rolnictwa UE również pochwalili to sprawozdanie, a komisarz ds. rolnictwa UE, Phil Hogan, powiedział, że poparcie dla wprowadzenia unijnych przepisów rośnie, również dzięki tym zaleceniom, a KE przedstawi wnioski, jeśli uzyska wsparcie ze strony służb odpowiedzialnych za rynek wewnętrzny i konkurencję.

Parlament Europejski także przyjął sprawozdanie, w którym opowiedział się za takimi przepisami. Prezydencja maltańska uznała ten temat za jeden ze swoich priorytetów i ma zamiar poddać go pod dyskusję na spotkaniu ministerialnym w marcu. 

×