Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

IERiGŻ: 2016 r. był kiepski dla polskich producentów owiec

Autor:

Dodano:

Rok 2016 nie był zbyt dobry dla polskich producentów żywca baraniego.

Ceny skupu wprawdzie oscylowały wokół cen z poprzedniego roku, ale ich spadki były relatywnie głębokie, a wzrosty niewielkie.

Według IERiGŻ-PIB, w pierwszym kwartale b.r. cena skupu wyniosła 7,01 zł/kg, a w drugim 6,62 zł/kg. Ceny te były niższe niż w analogicznych kwartałach poprzedniego roku odpowiednio o 3 proc. i 7 proc. W III kwartale wyniosła ona 7,23 zł/kg i była o prawie 1 proc. wyższa niż przed rokiem, w tym we wrześniu wyższa o 4,4 proc. W listopadzie cena skupu owiec była taka sama jak rok wcześniej (6,52 zł/kg), a w grudniu ponownie o kilka procent spadła. W rezultacie w okresie od stycznia do listopada przeciętna cena skupu owiec była o 4 proc. niższa niż rok wcześniej i wyniosła 6,90 zł/kg, wobec 7,19 zł/kg w 2015 r. Jej spadek byłby głębszy gdyby nie deprecjacja złotego względem euro, działająca korzystnie na ich poziom.

Spadek cen na polskim rynku był jak zwykle pochodną spadku cen na rynku unijnym. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że przeciętna roczna cena polskich owiec ciężkich wyrażona w euro była w 2016 r. o 7 proc. niższa niż w 2015 r. W I kwartale 2016 r. cena ta wyniosła 382 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 4 proc. niższa niż rok wcześniej. W II kwartale cena obniżyła się do 362 euro/100 kg wagi bitej ciepłej i w stosunku do II kwartału 2015 r. była niższa o 12 proc. W III kwartale cena owiec wyniosła 353,03 euro, a w IV kwartale 345 euro/100 kg wagi bitej ciepłej. Ceny te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 7,2 proc. i 7,5 proc., w tym w grudniu o 11 proc. W najnowszej ocenie z 15 września 2016 r., Komisja Europejska przewiduje, że w 2017 r. produkcja baraniny zwiększy się w niewielkim stopniu (o 0,4 proc.). Wzrośnie też prawdopodobnie import baraniny (o 1 proc.). Tym niemniej konsumpcja baraniny pozostanie na poziomie z 2016 r. (1,9 kg/mieszkańca), ze względu na przyrost liczby ludności. Wnioskować więc można, że w 2017 r. ceny żywca baraniego będą oscylować wokół poziomów z 2016 r., a ich roczny poziom będzie zbliżony lub nieco wyższy od ubiegłorocznego. Wskazuje na to także prognoza cen przedstawiona przez Komisję Europejską w grudniu 2016 r.

×