Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rynek nawozów mineralnych oraz ich ceny w IV kwartale 2016

Autor:

Dodano:

Przedstawiamy cokwartalne zestawienie, które  zostało przygotowane przez Beatę Filipiak z Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z WODR.

Stan zaopatrzenia w nawozy w poszczególnych województwach wyglądał następująco.

·       W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono, jako wystarczający.

·       W województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, polifoskę 6: 20: 30, Wap Mag oceniono, jako dobry, siarczan potasu, superfosfat wzbogacony 40 proc., polifoskę 8: 24: 24 oraz 4: 12: 32 jako średni, superfosfat pojedynczy granulowany, wapno magnezowo tlenkowe CaO min. 50 proc. i amofoskę, jako słaby.

·       w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy był wystarczający;

·       w województwie lubuskim stan zaopatrzenia w analizowane nawozy był wystarczający;

·       w województwie łódzkim jako bardzo dobre określono jedynie zaopatrzenie w nawozy azotowe występują w 86-92 proc. punktów sprzedaży, dobre było zaopatrzenie w sól potasową w 79 proc. punktów i polifoskę 6:20:30 – w 81-86 proc. punktów, polifoska 8:24:24 - zaopatrzenie średnie – w 66 proc. punktów. Jako dostateczne uznano zaopatrzenie w superfosfat pojedynczy granulowany – w 41 proc. punktów, i wapniowo magnezowe w 43 proc. punktów. Jako słabe określono zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony 40 proc. - w 36 proc. punktów, siarczan potasu – 29 proc., i polifoskę 4:12:32 w 23 proc. Jako bardzo słabe oceniono zapatrzenie w nawozy wapniowe – dostępne w 18 proc. punktów sprzedaży i amofoskę w 12 proc. punktów sprzedaży.

·       w województwie małopolskim jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową oraz polifoskę 8:24:24, polifoskę 6:20:30. Poziom wystarczający cechuje zaopatrzenie w nawozy fosforowe i nawozy wapniowe. Słabe jest zaopatrzenie w siarczan potasu ( jest bardzo mało notowań i ceny mogą być mało wiarygodne) a bardzo słabe polifoskę 4: 12: 32 oraz amofoskę. 

·       W województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe i fosforowe określono, jako dobry, ale zainteresowanie kupnem jest słabe. Brakowało popytu na sól potasową, a w 33 proc. punktów nie było siarczanu potasu. W odniesieniu do nawozów wapniowych i wapniowo magnezowych – stan zaopatrzenia był dobry, ale brak zainteresowania. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia był dobry, ale wysokie ceny nawozów, ograniczały zainteresowanie kupnem.

·       W województwie opolskim stan zaopatrzenia w saletrę amonową, mocznik, sól potasową,
a także polifoskę 8: 24: 24 i polifoskę 6: 20: 30 był wystarczający. Saletrzak, superfosfat wzbogacony 40 proc., superfosfat pojedynczy granulowany, nawozy wapniowe, polifoska 4:12:32 oraz amofoska sprowadzane były na zamówienie.  Nadal nie występuje na rynku siarczan potasu. Zwraca uwagę informacja, że superfosfat pojedynczy granulowany jest sprowadzany także spoza województwa.

·       W województwie podkarpackim zaopatrzenie w nawozy azotowe, polifoski 8: 24: 24, oraz 6: 20: 30, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową, oraz amofoskę a także w nawozy wapniowe było dobre. Zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony 40 proc., siarczan potasu, oraz polifoskę 4: 12: 32 było wystarczające.

·       W województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, superfosfat pojedynczy granulowany oraz polifoski 8: 24: 24 i 6: 20: 30 oraz nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe było wystarczające, nawozy były zamawiane w miarę potrzeb. Występowały niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40 proc. oraz amofoskę zamawianą sporadycznie. W przypadku polifoski 4: 12:32 był jedna oferta. Brakowało w ofercie siarczanu potasu.

·       w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy był dobry. Dostawy siarczanu potasu były realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni.

·       w województwie śląskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40 proc. polifoski 8: 24: 24 i 6:20:30 było wystarczające.  Brakowało siarczanu potasu, nawóz ten sprowadzany był na zamówienie, superfosfatu pojedynczego granulowanego, polifoski 4:12:32 oraz amofoski .

·       W województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6: 20:30 oraz wapniowe i wapniowo magnezowe było dobre. Słabe było zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32 oraz superfosfat wzbogacony 40 proc. Brakowało w dostawach amofoski oraz siarczanu potasu.

·       W województwie warmińsko-mazurskim zaopatrzenie w analizowane nawozy było wystarczające.  Brak danych o superfosfacie pojedynczym granulowanym, siarczanie potasu oraz nawozach wapniowych.

·       w województwie wielkopolskim zaopatrzenie w analizowane nawozy, również w wapniowe, określono, jako wystarczające, choć brakowało ich w ciągu 1-4 tygodni. Superfosfat pojedynczy granulowany, występował w 40 proc. punktów zaopatrzenia w nawozy, nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe w 60 proc. punktów zaopatrzenia, a amofoska w 80 proc. punktów.

·       w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy był wystarczający, a w razie konieczności nawozy były szybko sprowadzane na zamówienie.

Ceny nawozów

U dystrybutorów zbierane były najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów.

Wśród najniższych cen poszczególnych nawozów najmniejsze wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie lubuskim 84,00 zł/dt,

- saletrzak w województwie pomorskim 71,00 zł/dt,

- mocznik w województwie zachodniopomorskim 94,00 zł/dt,

nawozy fosforowe: 

- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie zachodniopomorskim 67,00 zł/dt;

- superfosfat wzbogacony 40 proc. w województwie lubuskim   117,00 zł/dt;

nawozy potasowe:

- sól potasowa w  województwie  mazowieckim 100 ,00 zł/dt;

- siarczan potasu w województwie małopolskim   200,00 zł/dt,

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 w województwie lubuskim  130,00 zł/dt;

- polifoska 6:20:30 w województwie lubuskim    127,00 zł/dt;

- polifoska 4:12:32 w województwie opolskim  113,00 zł/dt;

- amofoska 4:16:18  w województwie mazowieckim 83,00 zł/dt.

Wśród cen najwyższych  poszczególnych nawozów największe wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie  podkarpackim      180,00 zł/dt;

- saletrzak w województwie mazowieckim 144,00  zł/dt;

- mocznik w województwie małopolskim     i zachodniopomorskim   180,00 zł/dt;

nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany 119,00 zł/dt w województwie zachodniopomorskim       ;

- superfosfat wzbogacony  40 proc.,  242 ,00 zł/dt w województwie pomorskim;

nawozy potasowe:

- sól potasowa 294,00 zł/dt w województwie małopolskim ;

-siarczan potasu 360,00 zł/dt w województwie zachodniopomorskim

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 -220,00 zł/dt w województwie  podkarpackim

- polifoska 6:20:30-  237,00 zł/dt w województwie pomorskim

- polifoska 4:12:32 – 203,00 zł/dt w województwie  pomorskim

- amofoska 146 zł/dt w województwie  mazowieckim.

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do IV kwartału  2015 r. w 113 na 176 pozycji obserwowano spadek cen a w następnych 20 przypadkach stagnację cen. Oznacza to, że 24 proc. cen nawozów wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Ceny czystego składnika

Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. Na przykład cena jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46 proc. wynosiła 139 zł, zawartość fosforu w jednej decytonie tego  nawozu  wynosiła 46 kg, więc cena tych 46 kg fosforu  wynosiła 139 zł – cena 1 kg fosforu równa się 3,02 zł.

 Wśród rozpatrywanych przez nas cen nawozów azotowych za IV kwartał 2016 r.
dla cen maksymalnych,  cena czystego składnika – azotu była najniższa w moczniku,
na drugim miejscu – w saletrze amonowej a najdroższy czysty składnik nadal  był
w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczyła większości  województw. Dla cen minimalnych czystego składnika utrzymywała się podobna tendencja.

Dla nawozów fosforowych  na podstawie otrzymanych informacji  widoczne było, że
czysty składnik jest w większości województw  tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40 proc.  niż w pojedynczym granulowanym.

Dla nawozów potasowych nie było wszystkich danych, gdyż w wielu województwach punkty skupu nie prowadziły sprzedaży siarczanu potasu. Z analizy posiadanych informacji  wynikało, że zarówno dla cen minimalnych jak i maksymalnych czysty składnik – potas, był zdecydowanie tańszy w soli potasowej  niż  w siarczanie potasu, prawidłowość ta dotyczyła wszystkich województw.

Dla nawozów wieloskładnikowych jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny czystego składnika w nawozach  wieloskładnikowych przyjętych do analizy – polifosek  oraz amofoski nie wykazywały jednoznacznych prawidłowości.

 

×