Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KE: Zgłoszenia do wolontariatu dla obszarów wiejskich

Autor:

Dodano:

Korpus Solidarności Europejskiej założony przez Komisję Europejską w grudniu 2016 r. przyjmuje do 7 marca zgłoszenia do wolontariatu od młodych ludzi poniżej 30 roku życia.

Powołanie korpusu miało na celu zachęcenie młodych ludzi do działań na rzecz społeczeństwa i solidarności przez działalność wolontariacką w ramach szerokiej gamy projektów użyteczności publicznej takich jak: edukacja, zdrowia, integracji migrantów i uchodźców, dostarczania żywności, ochrony środowiska, zapobieganie klęskom żywiołowym itp.

Kilka z tych czynności odnosi się do rozwoju obszarów wiejskich i środowiska i może obejmować wszystko począwszy od ochrony narażonych krajobrazów, poprzez pomoc w zapobieganiu klęsk żywiołowych, sprzątania lasu i zapobiegnia jego pożarom.

KE wspiera działania korpusu w dziedzinie programów dla środowiska i zmian klimatu i wspierania rozwoju obszarów wiejskich kwotą 3,3 mln euro.

Nabór wniosków od organizacji jest już w toku. Wybranych zostanie 5-7 małych organizacji lub mniejsza liczba większych. Mają one koordynować prace wolontariuszy w działalności związanej z ochrona środowiska w całej UE.

Wnioski mogą pochodzić od organów publicznych, prywatnych organizacji komercyjnych i niekomercyjnych (jak organizacje pozarządowe).

Wolontariusze będą mogli pracować od 2 do 12 miesięcy i otrzymać współfinansowanie kosztów obejmujących również podróż na poziomie do 75 proc.

Więcej informacji: https://europa.eu/youth/solidarity_pl

 

×