Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zboża jare bez chwastów

Autor:

Dodano:

Zabezpieczenie zbóż jarych przed zachwaszczeniem jest jednym z najłatwiejszych zabiegów. Oprysk wykonuje się nalistnie, w momencie, w którym można rozpoznać siewki wschodzących chwastów.

Spośród wszystkich zaleceń zwalczania chwastów program ich niszczenia najszerzej jest opracowany dla zbóż. Nic w tym dziwnego, ponieważ uwzględnia kilka gatunków, w tym formy jare i ozime. Zdecydowanie więcej możliwości zastosowania herbicydów opracowano dla zbóż ozimych. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki ich biologicznego rozwoju. Zalecenia dotyczą dwóch zabiegów wykonywanych w terminach jesiennym i wiosennym. Chociażby z tej przyczyny program odchwaszczania zbóż jarych jest mniejszy. Jednak mniejszy nie oznacza mały. To blisko 200 wariantów zastosowania herbicydów. Część z nich się dubluje ze względu na znaczną liczbę generyków, preparatów z importu równoległego i marketingowych rejestracji takich samych preparatów pod innymi nazwami handlowymi.

Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że taki sam preparat nie oznacza identycznej rejestracji. Preparaty są badane w różnych warunkach, w różnych uprawach także w odmiennych terminach i dawkach. Wszystkie z tych badań spełniają warunki rejestracji i zgodnie z procedurami, na podstawie dostarczonych badań, są zaakceptowane do stosowania. Właśnie porównując te różnice, bardzo często uzyskujemy dokładną informację o danej substancji czynnej, co można wykorzystać w praktyce. Dlatego warto się zapoznać nie tylko z etykietą stosowanego preparatu, ale również z etykietami odpowiedników. Jedną z podstawowych różnic są stanowiska, w których przeprowadza się doświadczenia. W każdym z nich mogą występować inne gatunki chwastów. Stąd na poszczególnych listach chwastów wrażliwych niekoniecznie muszą się znajdować takie same gatunki. Zsumowanie tych danych często poszerza listę i daje szersze pojęcie o pełnej efektywności stosowanej substancji czynnej.

TYLKO HERBICYDY NALISTNE

Program ochrony zbóż jarych posiada jedną zasadniczą różnicę w porównaniu z wieloma innymi. Otóż, jak łatwo zauważyć, w ramach programu nie ma substancji czynnych stosowanych doglebowo. Zabiegi w zbożach jarych dokonuje się wyłącznie powschodowo. Zabiegi nalistne można natomiast wykonywać w długim okresie obejmującym fazę od pierwszego liścia, aż do momentu w pełni wykształconego liścia flagowego (BBCH 11-39). Poszczególne preparaty są zalecane w różnych przedziałach rozwojowych zbóż. Część z nich można stosować nieomalże przez ten cały okres. Przykładowo w przedziałach BBCH 11-37 (Axial = pinoksaden), BBCH 12-39 (Tomigan Forte 102,5 SE = florasulam + fluroksypyr) czy BBCH 13-39 (Biathlon 4 D = florasulam + tritosulfuron; Bluskay 500 SC, Mofat 500 SC, Tivmetix OD = metsulfuron metylu + tribenuron metylu). Oczywiście są również takie, które nieomalże należy stosować w "punkt", jak na przykład Attribut 70 WG (propoksykarbazon metylowy) zalecany w pełni krzewienia pszenicy.

Analizując i uzupełniając zalecenia zamieszczone w tabeli, warto zwrócić uwagę na kilka cech charakterystycznych programu lub cech poszczególnych preparatów (substancji czynnych). Jedną z nich są już wspomniane terminy stosowania. Do licznie reprezentowanych substancji czynnych należy tribenuron metylu. Jako pojedyncza substancja jest zalecany w około 20 formach użytkowych. Poszczególne preparaty są zalecane od trzeciego liścia do drugiego kolanka, od początku krzewienia do jego końca lub do pierwszego kolanka. Z kolei jedna z form handlowych Master 50 WG "mieści" te wszystkie terminy, ponieważ jest zalecana od drugiego liścia do w pełni wykształconego liścia flagowego (BBCH 12-39).

Przykładem innego typu zaleceń związanych z stosowaniem w odpowiednich fazach rozwojowych są syntetyczne auksyny (2,4-D, dikamba, MCPA, mekoprop). Część z nich jest zalecana w fazie od czwartego liścia (BBCH 14) lub od fazy początku krzewienia (BBCH 21) do końca krzewienia (BBCH 29). Otóż mylące są nieco momenty startowe. Jednak po dokładnej analizie można stwierdzić, że botanicy uważają fazę czwartego liścia za początek krzewienia. Stąd można uznać, że BBCH 14 i BBCH 21 to fenologicznie ten sam termin, jednak przez autorów poszczególnych zaleceń wyrażony innym symbolem skali BBCH. Ponadto istnieją formy użytkowe, które są zalecane nawet do fazy drugiego kolanka. Świadczy to o selektywności tych substancji czynnych, chociaż jak wynika z praktyki - preparaty zawierające w składzie dikambę, bezpieczniej jest stosować do fazy końca krzewienia. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że syntetyczne auksyny są zalecane przy minimum 8oC, ale lepiej, gdy to minimum to 10, a nawet 12oC.

Inny przykład zawiłości terminowych to stosowanie preparatu Tomigan Forte 102,5 SE. Środek ten jest zalecany od drugiego liścia do rozwiniętego liścia flagowego w dawce od 1,0 do 1,5 l/ha. Jednak szczegółowe zalecenia dokładnie precyzują, że do końca krzewienia należy go stosować w dawce 1,0 do1,25 l/ha, a w przypadku masowego, zaawansowanego we wzroście zachwaszczenia przytulią czepną zabieg należy wykonać od fazy początku krzewienia do wytworzenia liścia flagowego w dawce 1,25 do1,5 l/ha. Inne preparaty zalecane w dawce "od - do" opatrzone są jedynie komentarzem, że dawki wyższe należy stosować podczas silniejszego zachwaszczenia.

PROBLEM Z OWSEM GŁUCHYM

Zboża jare najczęściej zachwaszczane są gatunkami dwuliściennymi. Najliczniej występującym "gościem" z grupy jednoliściennych jest owies głuchy. Można go w pełni skutecznie zwalczać dwiema substancjami czynnymi. Jest to pinoksaden reprezentowany przez starszą formę użytkową Axial 100 EC zalecaną koniecznie z dodatkiem adiuwantu Adigor 440 EC. Jest ona obecnie zastępowana nową formą użytkową Axial 50 EC (Fraxial 50 EC) z już "wbudowanym" adiuwantem. Jako że do niszczenia tylko samego owsa głuchego dochodzi rzadko, producent zaproponował mieszaninę fabryczną, w której pinoksaden został uzupełniony florasulamem (Axial One 50 EC, Axial Komplett), dzięki czemu równocześnie można zwalczać chwasty dwuliścienne. Owies głuchy również można zniszczyć, stosując fenoksaprop-P-etylu, najbardziej znany z najstarszego tego typu produktu handlowego, jakim jest Puma Uniwersal 069 EW. Preparat ten aktualnie doczekał się kilku odpowiedników. W tej sytuacji rozwiązano problem równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych, zalecając mieszaniny zbiornikowe. Komponentami fenoksaprop-P-etylu (w zależności od produktu handlowego) mogą być preparaty zawierające: 2,4-D + florasulam, amidosulfuron + jodosulfuron metylosadowy, dikamba + MCPA lub tribenuron metylu. Na obecny sezon zarejestrowano nowe formy użytkowe fenoksapro-P-etylu. To preparaty Herbos 110 EC i Monarchi 110 EC. Preparaty te można stosować pojedynczo, ale także w mieszaninach trójskładnikowych z niektórymi herbicydami zawierającymi tribenuron metylowy i fluroksypyr. Niestety, omawiane kombinacje nie mogą być stosowane w owsie siewnym, z oczywistego względu na bliskie pokrewieństwo botaniczne.

Jak już wspomniano, zabiegi w zbożach jarych to opryski powschodowe. Nie jest to jednoznaczne, że wszystkie wnikają do chwastów tylko przez części zielone. Takie substancje jak chlorosulfuron czy diflufenikan w znacznej mierze wnikają do skorupy nasiennej chwastów, ich kiełków oraz przez system korzeniowy.

Dlatego substancje, które chociażby częściowo do chwastów wnikają ze środowiska glebowego, zdecydowanie korzystniej stosować, gdy to środowisko jest wilgotne, a chwasty, które skiełkowały, mają jeszcze słabo wykształcony system korzeniowy. Zalecenia stosowania herbicydów nalistnych na młode chwasty jest w ogóle zaleceniem dotyczącym nieomal wszystkich środków. Młodsze chwasty jest łatwiej zniszczyć, a niższa dawka preparatu jest korzystna ze względów ekonomicznych i zgodna z zalecanymi metodami integrowanymi.

W tabeli także zaznaczono, które herbicydy należy lub można stosować z adiuwantami (*). W obu przypadkach ich stosowanie jest w pełni uzasadnione. Wzmaga działanie substancji czynnych, daje możliwość obniżenia ich dawki podstawowej oraz daje szanse zniszczenia chwastów, które nieco przekroczyły fazy wrażliwości i wraz ze wzrostem stają się coraz bardziej odporne, nawet na maksymalne zalecane dawki.

COŚ NA CHABER, RUMIANY I MAK

Wreszcie do istotnych informacji należą takie, które wydawałoby się, że są lżejszego kalibru, ale w szczególnych sytuacjach nieodzowne. Do takich należy możliwość zastosowania preparatu Kantor Perfect również w pszenicy twardej, popularnie nazywanej durum. Kantor Perfect to fabryczna mieszanina chlopyralidu i florasulamu. To również nowość. Chlopyralid to jedna ze starszych substancji czynnych stosowana w wielu uprawach od lat, ale dopiero od roku po raz pierwszy w zbożach jarych. To możliwość ograniczenia występowania tak uciążliwych chwastów jak chabry, rumiany i rumianki. W połączeniu z florasulamem uzyskuje się efekt chwastobójczy w stosunku do chwastów kapustowatych z samosiewami rzepaku na czele. W przeliczeniu na hektar stosunkowo mała ilość chlopyralidu nie zwalcza całkowicie ostrożnia polnego, hamuje tylko jego rozwój, natomiast zwalcza jednoroczne egzemplarze kiełkujące z nasion. Inną, trudno powiedzieć, że nową substancją czynną, jest metsulfuron metylu. Wszedł na rynek bez większego rozgłosu i reklamy. Stosowany sam skutecznie zwalcza kilka gatunków masowo występujących w zbożach jarych. Należą do nich: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny i tasznik pospolity. Biorąc pod uwagę, że jest zgodnym komponentem dla kilku innych substancji czynnych, warto go uwzględnić w programie odchwaszczania zbóż jarych.

Zapowiadana wiosna już za niecały miesiąc. Już wkrótce orki wiosenne, siewy, wschody i decyzja o wyborze herbicydów. Jest w czym wybierać. Jednak "sprawiedliwości nie ma" i chociaż dysponujemy znaczną liczbą herbicydów, to ochrona pszenżyta i owsa jest bardzo zminimalizowana. Siejąc te uprawy, tym bardziej należy zanalizować program, by wybrać to, co najlepsze dla tych trochę zaniedbanych pod względem ochrony gatunków zbóż jarych.

Artykuł ukazał się w wydaniu marcowym miesięcznika "Farmer"

×