Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Uprawa jęczmienia browarnego

Autor: Katarzyna Szulc

Dodano: 20-04-2017 15:55

Technologia uprawy jęczmienia na cele browarne różni się od uprawy tego gatunku z przeznaczeniem na paszę. By przekonać się, jak w praktyce oceniana jest jego uprawa, odwiedziliśmy gospodarza zajmującego się produkcją ziarna jęczmienia browarnego od 30 lat.

Decydując się na uprawę jęczmienia browarnego sięgnąć trzeba po właściwą odmianę i sprawdzić, które z nich kontraktują słodownie i wybierać tylko te przez nie rekomendowane. Przy wyborze odmiany najpierw ocenić trzeba jej wartość dla browaru, potem plonowanie. Ziarno jęczmienia browarnego ma cechować wysoka celność i wyrównanie - te parametry nie są istotne przy jakości paszowej. Ziarno dla browaru powinno odznaczać się odpowiednią zawartością białka, i nie może być ona wysoka (9,5-11,5 proc. suchej masy), czyli odwrotnie niż przy jęczmieniu paszowym. Oznacza to, że uprawiając jęczmień z przeznaczeniem na cele browarnicze, technologia prowadzenia uprawy będzie odmienna od tej na paszę.

Produkcją tego gatunku na cele browarnicze od 30 lat zajmuje się Henryk Święcicki z Boborówka (powiat Szamotulski, woj. wielkopolskie) i jak sam mówi, jeszcze nie zdarzyło się, by jego materiał nie spełniał wymaganych norm jakościowych. Do siewu wybiera jedną z rekomendowanych przez słodownie odmian i w tym sezonie jest to jęczmień jary odmiany Concerto.

- Wielkość dawek fosforu, potasu i magnezu zależy od zawartości przyswajalnych form tych pierwiastków w glebie oraz przewidywanego plonu jęczmienia, który zakładam na ok 6 t/ha. W ostatnim sezonie uzyskałem plon właśnie na takim poziomie, a rok wcześniej było to 5,8 t/ha. Jęczmień w gospodarstwie uprawiany jest po burakach, które nawożone są Kizerytem. Jesienią po zbiorze przedplonu na liście buraków podaję wapno węglanowe w ilości ok. 1 t/ha. Dobry przedplon, prawidłowo nawożony, zapewnia korzystne stanowisko pod jęczmień jary. Przedsiewnie stosuję 60 K2O kg/ha i 100-120 N kg/ha, nawóz azotowy podaję w postaci rsm-u (RSM 32). Nie zawsze aplikuję P2O5 - jest to uzależnione od wskazań analiz zasobności gleby. Wiosną nie podaję magnezu, ponieważ pod buraki aplikowany jest Kizeryt, zawierający w składzie MgO, a jak wspomniałem część plonu w postaci liści (w tym też magnezu) wraca do gleby - mówi Henryk Święcicki, właściciel gospodarstwa.

Dla jęczmienia browarnego zaleca się nawożenie fosforem w ilości 30-70 kg P2O5/ha, potasem - 40-90 kg K2O/ha i magnezem - 20-45 kg MgO/ha. Przy czym wyższe dawki stosuje się przy niskiej zawartości składników i oczekiwanym wysokim plonie jęczmienia, a dolne - przy wysokiej zasobności gleby. Stosując orkę zimową, nawozi się przed zabiegiem. Na glebach lżejszych, przy średniej zasobności PKMg nawozi się wiosną. W przypadku nawożenia azotem, dawka nawożenia także powinna być ustalona na podstawie zasobności gleby w ten składnik, aby nie podać zbyt dużej ilości nawozu i nie doprowadzić do zwiększenia zawartości białka w ziarnie. Po przedplonie okopowych (po burakach bez liści) stosuje się ok. 25-30 kg N/ha, po pszenicy, w zależności od kompleksu gleby ok. 35-45 kg N/ha. Przy plonie pszenicy powyżej 6 t/ha dawkę nawożenia zwiększa się o 10-15 proc.

Jęczmień jary browarny siejemy możliwie wcześnie, od końca marca do połowy kwietnia. Opóźnienie wysiewu powoduje podwyższenie zawartości białka w ziarnie i pogorszenie jakości browarnej. W zależności od części kraju, zwłaszcza w regionach cieplejszych, jeśli tylko można wjechać w pole, do siewu dobrze jest przystąpić wcześniej i nie powinno odkładać się tego zabiegu. Niewielki przymrozek nie przemrozi gleby do głębokości umieszczonego w niej ziarna. Jęczmień browarny sieje się trochę gęściej niż pastewny, aby uniemożliwić nadmierne rozkrzewienie prowadzące do produkcji mniejszych i niewyrównanych ziaren. Wszystkie czynniki - gleba, termin siewu, odmiana - decydują o wielkości obsady, a ta z kolei wpływa na plon.

- Jęczmień w gospodarstwie uprawiany jest w systemie bezorkowym. Jesienią gleba spulchniana jest gruberem o sztywnych łapach na głębokość ok. 20 cm i wiosną w zależności od jej zaskorupienia stosuję odpowiednio agregat z broną. W ubiegłym roku siałem jęczmień w ostatniej dekadzie marca, w tym sezonie do siewu przystąpię, jak tylko pozwolą na to warunki klimatyczno-glebowe. Ziarno sieję na głębokość 2 cm w ilości 180-200 kg/ha. Przy odpowiedniej gęstości i sprzyjających warunkach pogodowych uzyskuję materiał o bardzo dobrych parametrach jakościowych, zawartość białka nie przekracza 10 proc. Nie dosuszam ziarna po zbiorze, żniwa jęczmienia jarego browarnego rozpoczynam, gdy ziarno osiąga wilgotność na poziomie 14 proc. Uzyskuję ziarno o oczekiwanych parametrach, wyrównane, celne, zdrowe i praktycznie bez uszkodzeń przy zbiorze - opowiada Henryk Święcicki.

W odwiedzonym gospodarstwie dominującymi chwastami na polach z uprawą jęczmienia są przytulia czepna i bodziszek drobny, przeciwko którym gospodarz stosuje w zalecanych dawkach i terminach preparaty oparte o substancje czynne tribenuron metylu oraz fluroksypyr. Ochronę przed chorobami i szkodnikami stosuje, jeśli pojawia się zagrożenie ze strony agrofagów, kierując się programem pielęgnacji plantacji proponowanym na dany rok przez słodownię.

×