Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

ARiMR czeka na wnioski. Od 100 tys. zł do 15 mln zł dla dla przetwórców żywności

Autor: AP

Dodano: 11-04-2017 13:14

Przetwórcy z branży rolno-spożywczej mogą już składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". Do zdobycia jest od 100 tys. zł do nawet 15 mln zł dla grup producentów.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła właśnie przyjmowanie wniosków od przetwórców z branży rolno-spożywczej o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". Na wnioski czeka od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r.

Na pieniądze mają szanse rolnicy, którzy prowadzą firmy MSP i przetwarzają produkty rolne lub wprowadzają je do obrotu. By zdobyć środki, będą jednak musieli zobowiązać się do zawarcia długoterminowych umów z rolnikami lub grupami producentów rolnych.

Jeśli firma produkuje żywność – umowa musi dotyczyć nabycia co najmniej połowy potrzebnych produktów. Jeśli przechowuje – co najmniej połowa przechowywanego towaru musi pochodzić od producentów rolnych związanych z firmą umowami długoterminowymi lub firm, które same nabywają produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Rolnicy otrzymają od 100 tys. zł do maksymalnie 3 mln zł w trakcie całego PROW 2014-2020, a 15 mln zł – gdy firma jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów.

Przedsiębiorcy, którym zostanie przyznana pomoc, mogą skorzystać z zaliczek na realizację operacji, pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia - gwarancji bankowej lub innej, np. ubezpieczeniowej.

Na co można wydać pomoc?

Pieniądze, które na konto rolników wpłyną ze "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", można wydać na zakupy - maszyn do przetwarzania, magazynowania i przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji. Zakwalifikują się też urządzenia służące poprawie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. W ograniczonym zakresie można dofinansować koszty budowy i modernizacji budynków.  

Wnioski będą oceniane punktami, dodatkowe punkty rolnicy otrzymają za przynależność do grupy czy organizacji producentów rolnych lub prowadzenie działalności w formie spółdzielni lub na terenach objętych bezrobociem. Innowacyjne projekty, inwestycje chroniące środowisko naturalne, udział w unijnych lub krajowych systemach jakości czy przetwarzanie produktów rolnych od producentów ekologicznych – również przyniesie punkty.

ARiMR opublikuje listę rolników z kolejnością przysługiwania pomocy do 9 sierpnia na swoim portalu oraz w dzienniku ogólnopolskim.  

×