Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Przy sadzeniu dołącz zaprawianie

Autor:

Dodano:

W wielu regionach rozpoczęto sadzenie ziemniaka. Pamiętajmy o ich zaprawianiu. Uchroni to rośliny w początkowym okresie wzrostu przed rozwojem chorób oraz występowaniem szkodników.

Ziemniakowi, zagraża wiele groźnych chorób. W początkowym okresie rozwoju jest to rizoktonioza ziemniaka. Powodowana jest przez Rizoctonia solani. Patogen zimuje w postaci ciemnobrunatnych lub czarnych sklerot na bulwach lub w glebie albo w postaci grzybni na resztkach roślinnych. Rizoktonioza pojawia się na roślinach w trzech formach (ospowatość bulw, gnicie kiełków i próchnienie podstawy łodygi) każda w innej fazie rozwojowej roślin. Najbardziej szkodliwa jest  gnicie kiełków, które wywołują opóźnienie wschodów ziemniaka i zmniejszenie plonu.

Sprawcy choroby zimują na przechowywanych bulwach, resztkach roślinnych i w  glebie.  

W celu zmniejsza występowania rizoktoniozy konieczne jest wykonanie zaprawiania bulw w trakcie ich sadzenia wykorzystując sadzarkę z zamontowaną zaprawiarką. Poza chorobami bulwy są atakowane przez szkodniki, do których należą drutowce i pędraki. Tego typu zabieg również eliminuje te agrofagi.  Korzystając z odpowiedniej zaprawy, można jednocześnie wyeliminować zagrożenie z ich strony.

Do zaprawiania ziemniaka można wykorzystać przykładowe preparaty:

·        Prestige Forte 370 FS - ( imidachlopryd  + pencykuron) zalecana dawka 60 ml środka z dodatkiem 2 l wody na 100 kg ziemniaków. Pierwsza z substancji czynnych działa na szkodniki.

·        Monceren 250 FS - (pencykuron) zalecana dawka 60 ml w 1 l wody na 100 kg sadzeniaków.

·        Monceren Pro 258 FS (pencykuron + protiokonazol) zalecana dawka 60 ml  z dodatkiem 1,5 l wody na 100 kg sadzeniaków.

×