Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2017

Autor: Katarzyna Szulc

Dodano: 05-06-2017 12:18

Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko k. Opalenicy na stałe wpisane są w kalendarium imprez rolniczych. W tym roku na terenie byłego Centrum Wystawowo - Szkoleniowego w Sielinku rolnicy w spotkali się 3 i 4. czerwca.

XXIV Wielkopolskim Targom Rolniczym Sielinko towarzyszyła XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych zorganizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy współudziale Branżowych Związków Hodowców.

Bydło mleczne i mięsne, konie, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe prezentowało 120 hodowców z kraju. Gościli z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Rolnicy są na przededniu podjęcia decyzji odnośnie wyboru odmiany pod jesienny zasiew. Stąd zainteresowaniem cieszyła się szeroka kolekcja odmian roślin uprawnych prezentowana na poletkach. Odwiedzający z bliska mogli przyjrzeć się odmianom roślin rolniczych, m. in. zbożom ozimym i jarym, strączkowym, a także roślinom energetycznym. Nie zabrakło maszyn i urządzeń oraz firm działających na rzecz rolnictwa.

Tegoroczne edycje Wielkopolskich Targów Rolniczych oraz Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Edycje patronatem honorowym objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

×