Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Fundusze dla gmin

Autor: Edyta Hillesland

Dodano: 29-11-2006 13:21

We wrześniu zostanie ogłoszony drugi termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów regionalnych z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF).

Pomoc dla polskich wnioskodawców została rozłożona na lata 2004–2009, a termin przyjmowania wniosków ogłaszany jest co roku. Można się ubiegać łącznie o ponad 533 mln euro, z czego na pierwszą turę przeznaczono ponad 175 mln euro.

Dotacje z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) przeznaczone są na realizację projektów w dziedzinach obejmujących:
O przyznanie pomocy mogą się starać jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje naukowe i badawcze oraz wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego, a także organizacje pozarządowe.

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów i programów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz NMF zakończył się 30 listopada 2005 r. Złożono 1390 wniosków na kwotę ponad 1,6 mld euro. Świadczy to o dużej popularności programu. Aby zwiększyć swoje szanse na dofinansowania, trzeba wysłać wniosek dobrze przygotowany. Mogą w tym pomóc szkolenia.

Będziemy informować o miejscach i terminach takich szkoleń odbywających się w terenie oraz w jaki sposób można w nich uczestniczyć. Może po lekturze tekstu również Państwo zainteresujecie się tym, czy gmina, w której mieszkacie, ubiega się o finansowanie inwestycji ze środków MF EOG i NMF?
Czekamy na uwagi i sugestie dotyczące tematów przyszłych szkoleń.

Źródło: "Farmer" 16/2006

×