Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wyłączenia 30 proc. z dzierżaw zmarnowane?

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 07-09-2017 12:54

Zasugerował taką ocenę poseł Zbigniew Ajchler w interpelacji „w sprawie zagospodarowania 30% gruntów rolnych przez ANR odebranych dzierżawcom na podstawie ustawy o ustroju rolnym i zmianie niektórych ustaw”.

Jak stwierdził poseł, „W latach 2012-2016 dzierżawcy gruntów od ANR zmuszeni byli do oddania 30% areału, aby mogli liczyć na przedłużenie dzierżawy lub zakup gruntów. W skali kraju jest to ponad 70 tys. ha, z czego ponad 16% jest dotychczas niezagospodarowana”.
W związku z tym poseł prosił o odpowiedź na pytanie: „Dlaczego ANR nie przejmuje tych gruntów w momencie, gdy posiada rozstrzygnięty przetarg na ich dalsze zagospodarowanie przez rolników? W ten sposób można uniknąć odłogowania tych gruntów przez okres 2-3 lat”.

Minister Krzysztof Jurgiel wyjaśnił, że znaczna część gruntów wyłączonych z dzierżaw w latach 2012 – 2016 (ponad 57%) została już sprzedana głównie w drodze przetargów ograniczonych. Ponad 18,3 tys. ha gruntów zostało zagospodarowane nietrwale (przede wszystkim w formie dzierżawy).

Do rozdysponowania pozostało blisko 11,8 tys. gruntów (tj. 16,77% wszystkich wyłączonych gruntów) – przyznał minister dodając, że „w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. liczb rozstrzygniętych przetargów na sprzedaż i dzierżawę wynosiła 7291 (na sprzedaż 2647, na dzierżawę 4644), na łączną powierzchnię 34482 ha (na sprzedaż 1419 ha, na dzierżawę 33063) należy sądzić, że wymieniona powierzchnia ok. 11,8 tyś ha gruntów pozostających do zagospodarowania z uwagi ma wyłączenie ich z umów w ramach tzw. 30%, będzie znacznie mniejsza”.

Jak podał minister, nie jest możliwy zasugerowany przez posła tryb rozdysponowywania przejętych nieruchomości: „Przejęcie przez Agencję Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiącej 30% areału użytków rolnych, uzależnione było m. in. od zawartego w umowie dzierżawy zapisu dotyczącego terminu wyłączenia tej części nieruchomości z umowy dzierżawy. Dopiero po wydaniu tych nieruchomości Agencja Nieruchomości Rolnych mogła przeprowadzić przetarg na ich sprzedaż lub dzierżawę. Jednakże dalsze rozdysponowanie tych nieruchomości wielokrotnie uzależnione było również od podjęcia przez Agencję działań mających na celu zapewnienie przyszłym użytkownikom korzystania z nich stosownie do ich przeznaczenia, w tym w szczególności poprzez dokonanie geodezyjnych podziałów lub połączeń gruntów rolnych. Natomiast w sytuacji, gdy nieruchomości będące przedmiotem przetargu pozostawały we władaniu dotychczasowych dzierżawców, Agencja nie miała możliwości sprzedaży lub wydzierżawienia części tych nieruchomości innym podmiotom”.

 

 

×