Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

O zdrowiu świń w Pawłowicach

Autor: BW

Dodano: 15-10-2017 08:42

6 października mieliśmy przyjemność gościć w Pawłowicach na kolejnej konferencji z cyklu „Echa Kongresu”. W czasie spotkania omówiono najważniejsze tematy poruszone podczas majowego sympozjum ESPHM w Pradze.

W zeszły piątek nasza redakcja miała przyjemność gościć na kolejnej edycji konferencji z cyklu „Echa Kongresu”, która odbyła się w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Pawłowicach. Podczas spotkania przedstawiono najważniejsze tematy poruszone podczas sympozjum Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Zdrowiem Świń (ESPHM), które odbyło się na początku maja w Pradze. W konferencji tej udział wzięło ponad 1500 specjalistów chorób trzody chlewnej z całego świata. Podczas trzech dni trwania imprezy wygłoszono 50 referatów, oraz zaprezentowano blisko 350 prezentacji posterowych.

Majowa impreza odbyła się w cieniu tragicznego wypadku w którym zginął między innymi jadący na konferencję dr Robert Morrison z uniwersytetu w Minnesocie, znany i ceniony specjalista zajmujący się przede wszystkim analizą i interpretacją danych produkcyjnych i finansowych w chowie trzody chlewnej. W wypadku zginęły dwie inne osoby, a trzy zostały ciężko ranne. 

W trosce o drogi oddechowe

Pierwszą część spotkania zdominowała tematyka związana z chorobami układu oddechowego świń. Jako pierwszy głos zabrał dr Thorsten Pabst z Niemiec, który w swojej prelekcji omówił tematykę związaną z grypą świń oraz zespołem rozrodczo oddechowym (PRRS). Jak mówił dr Pabst, coraz częściej mamy do czynienia z brakiem typowych objawów grypy, w zamian za to pojawiają się przypadki przewlekłej postaci choroby. Nie dają one tak wyraźnych objawów, nie mniej jednak odbijają się na efektywności żywienia. Jako podstawę profilaktyki chorób układu oddechowego prelegent wymienił nie tylko szczepienia, ale także dbałość o warunki środowiska. Działania te mają znaczenie nie tylko w kontekście poprawy wyników produkcyjnych, ale również w kwestii ograniczenia zużycia antybiotyków. Nadużywanie tego rodzaju preparatów wskazywane jest często jako jedna z przyczyn lekooporności bakterii, i powstawanie groźnych dla życia ludzi szczepów drobnoustrojów.

Do poruszonej przez dra Pabsta tematyki nawiązała również jego rodaczka Silke Wacheck, która w czasie swojej prelekcji omówiła najważniejsze zasady diagnostyki zakażeń wirusem grypy . Jak wskazywała, wirus ten łatwo mutuje, wciąż powstają nowe podtypy, spośród których część może być groźna także dla ludzi. Jako skuteczną metodę diagnostyki tego rodzaju wirusa dr Wacheck wymieniła pobranie i analizę płynu oskrzelowo – płucnego.

Tematyki chorób układu oddechowego świń poświęcony był także wykład dr Palomy Suarez Ferreiro z Hiszpanii. W czasie swojej prezentacji prelegentka omówiła najnowsze doniesienia na temat profilaktyki chorób układu oddechowego świń. Poruszono między innymi tematykę nowych szczepionek przeciwko Mycoplasma hyopneumoniae, a także metody zwalczania pleuropneumonii świń (APP).

W drugiej sesji wykładowej dr Andre Dereu z Belgii omówił tematykę związaną z profilaktyką biegunek wywołanych infekcją bakteriami E. coli. Choroba ta, choć znana jest od dziesięcioleci wciąż jest przyczyną dużych strat, szczególnie na etapie odsadzania prosiąt. Obecnie ochrona prosiąt odsadzonych przed kolibakteriozą opiera się głównie na zastosowaniu leczniczego tlenku cynku. W kontekście wprowadzenia zakazu stosowania tej substancji w paszach dla świń, szczególnego znaczenia nabierają szczepienia loch zwiększające odporność młodych na infekcje.

Z kolei dr Michał Tarasiuk mówił w swoim wystąpieniu na temat profilaktyki zespołu rozrodczo – oddechowego świń (PRRS). Jego zdaniem, najważniejsze zasady ograniczenia szerzenia się tej choroby, to poddanie wprowadzanych na fermę loszek remontowych kwarantannie, aklimatyzacji i szczepieniom, brak kontaktu pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi świń, przestrzeganie zasady CPP-CPP, oraz zachowanie higieny podczas przeprowadzanych zabiegów weterynaryjnych.

O biegunkach i ASF

W ostatniej części spotkania dr Pedro Lopes z Portugalii omówił znaczenie drobnoustrojów Bordatella bronchiseptica w chorobach układu oddechowego prosiąt. Patogen ten odpowiedzialny jest miedzy innymi za przypadki nieprogresywnego zanikowego zapalenia nosa (NPAR). Jak wskazywał dr Lopes, większość lekarzy weterynarii doszukując się przyczyn infekcji często pomija Bordatella bronchiseptica na rzecz innych czynników chorobowych takich jak PRRSV, PCV2 czy wirus grypy. Do skutecznej diagonstyki niezbędne jest zatem pośmiertne badania małżowin nosowych u prosiąt.

Z kolei dr Martin Metzner z Niemiec mówił w swoim wystąpieniu zasady diagnostyki i profilaktyki biegunek u prosiąt. Jak wskazywał prelegent, czynników mogących wywoływać biegunki jest wiele, i sukces ich leczenia w dużej mierze zależy od prawidłowej diagnostyki. Jako skuteczne metody badania przyczyny biegunek, dr Metzner wymienił nie tylko próbki kału i wymazy z odbytu, ale także badanie pośmiertne jamy brzusznej.

Na zakończenie konferencji głos zabrał prof. Zygmunt Pejsak, który omówił aktualną sytuację związaną z szerzeniem się w naszym kraju afrykańskiego pomoru świń. W ciągu minionego roku ASF rozszerzył znacząco swój zasięg. Niestety, bez zdecydowanego odstrzału dzików i przestrzegania przez rolników przepisów ochrony biologicznej trudno jest liczyć na to, że epidemia sama wygaśnie.

×