Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

UE: Zaprezentowano program „Horyzont 2020”

Autor:

Dodano:

Program przewiduje inwestycje przeznaczone na wiedzę, innowacje w rolnictwie i rozwój obszarów wiejskich.

Pieniądze z tego programu mają być dostępne na projekty badawczo-innowacyjne, które przyczyniają się do ochrony ekosystemu, pielęgnowania gleb, waloryzowania zasobów genetycznych oraz dostosowania się do zmian klimatycznych.

Projekty promują nowe pokolenie mieszkańców wsi i łańcuchów wartości.

Program obejmuje lata 2018-2020 i daje możliwość finansowania programów związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w zakresie trwałego bezpieczeństwa żywnościowego i renesansu obszarów wiejskich, a także dodatkowych możliwości w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

753 mln euro przeznaczone jest na bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów i wytwarzanie żywności o lepszej, jakości w szczególności o lepiej zarządzane ekosystemy i zasoby naturalne.

75 mln euro mogą wynieść inwestycje dotyczące gospodarki gruntami, w tym utworzenie europejskiego wspólnego programu dotyczącego gospodarowania gruntami rolnymi, w znacznym stopniu przyczyniającego się do wysiłków na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych. 45 mln euro przeznaczone ma być na systemy rolnictwa ekologicznego klimatycznego, a 63 mln euro na zasoby hodowlane i genetyczne. Kolejne 112 mln euro ma być przeznaczone na współpracę zwłaszcza z Chinami i Afryką.

263 mln euro przeznaczone jest na inwestycje w mniejsze, bardziej ekologiczne społeczności wiejskie.

100 mln euro może kosztować cyfrowa transformacja społeczeństwa wiejskiego.

Prawie 100 mln euro zainwestowane ma być w innowacje łańcucha wartości z naciskiem na biogospodarkę. Ma to być źródłem możliwości dla nowych firm i branż oraz poprawy dobrobytu na obszarach wiejskich.

60 mln euro przeznaczone ma być na politykę sprzyjającą tzw. odnowie pokoleń, czyli zwiększeniu liczby młodych ludzi zainteresowanych rolnictwem i przedsiębiorstwami wiejskimi.

 

 

×