Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mama z KRUS – tata z ZUS bez urlopu tacierzyńskiego

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 01-12-2017 09:03

ZUS tłumaczy, że matka ubezpieczona w KRUS nie jest uprawniona do zasiłku macierzyńskiego, więc nie może się nim podzielić z ojcem dziecka, ubezpieczonym w ZUS – i dlatego nie przysługuje mu urlop tacierzyński. A KRUS wyjaśnia, że matka ubezpieczona w KRUS jest uprawniona do zasiłku macierzyńskiego. Dlaczego więc nie może się nim podzielić z ojcem dziecka?

- Mój mąż jest na ZUS-ie, ja – w KRUS-ie. Urodziłam dziecko. Okazało się, że  urlop tacierzyński nie przysługuje ojcu z ZUS,  jeśli matka jest w KRUS – mówi nam czytelniczka i pyta, dlaczego tak jest. -Mojemu mężowi odmówiono takiego urlopu, powiedziano, że w sytuacji, gdy żona jest na KRUS-ie nie może ubiegać się o urlop tacierzyński, bo założono, że skoro żona jest na KRUS-ie, to ona będzie zajmować się dzieckiem. Wykorzystał urlop ojcowski 2 tyg., a z tacierzyńskiego nie mógł skorzystać, bo żona jest w KRUS i nie ma umowy o pracę – tak nam powiedziano.

Farmerowi powiedziano inaczej.

Zapytaliśmy najpierw w KRUS. Ta wyjaśniła tylko, że matce lub ojcu dziecka przysługuje zasiłek macierzyński z tytułu ubezpieczenia w KRUS (całość wyjaśnienia w załączniku).

W naszym przypadku, ojcu, jako podlegającemu ubezpieczeniu w ZUS, wszelkie świadczenia przysługują na podstawie przepisów pracowniczych – KRUS odesłała więc do ZUS jako do organu uprawnionego do udzielenia wyjaśnień.

Jak wynika natomiast z wyjaśnienia nadesłanego przez ZUS, matka dziecka ubezpieczona w KRUS... nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego. Warunkiem skorzystania z urlopu tacierzyńskiego jest możliwość podzielenia się zasiłkiem macierzyńskim przez matkę. Ten natomiast – według ZUS - matce z KRUS nie przysługuje, nie może więc ona podzielić się urlopem macierzyńskim z ojcem dziecka.

ZUS tłumaczy: „Zasiłek macierzyński jest świadczeniem, które przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (ubezpieczeniem chorobowym).

Do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka  za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego ma prawo m.in. ubezpieczona, która urodziła dziecko w okresie trwania ubezpieczenia chorobowego. 

Przepisy prawa przewidują możliwość dzielenia się przez ubezpieczonych rodziców dziecka uprawnieniami do zasiłku macierzyńskiego, m. in. za okres urlopu rodzicielskiego.

Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy oboje rodzice podlegają ubezpieczeniu chorobowemu na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i z tego tytułu są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego.  Jeżeli matka dziecka nie jest osobą objętą ubezpieczeniem chorobowym, określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ojciec dziecka nie może uzyskać zasiłku macierzyńskiego, poza wyjątkowymi określonymi ustawowo przypadkami, nawet jeżeli jest on objęty ubezpieczeniem chorobowym. Te wyjątkowe przypadki to: śmierć matki, porzucenie dziecka przez matkę, posiadanie przez matkę orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz podjęcie przez matkę pracy w wymiarze co najmniej połowy etatu.”

W opisanej sytuacji jednak żadna z tych szczególnych sytuacji nie ma miejsca – zauważa ZUS.

Ubezpieczony ojciec dziecka nie może  skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, ponieważ matka dziecka nie jest osobą ubezpieczoną w rozumieniu przepisów ustawy o  systemie ubezpieczeń społecznych (podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników). Nie ma tu zatem mowy o dzieleniu się uprawnieniami do zasiłku macierzyńskiego z ojcem dziecka, gdyż matka dziecka nie ma uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ubezpieczony ojciec dziecka ma  natomiast prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego. Zasiłek ten przysługuje bowiem tylko ojcu dziecka i nie jest związany z uprawnieniami do zasiłku macierzyńskiego matki dziecka” – wyjaśnia ZUS.

I chyba nie do końca ma rację – matka dziecka, ubezpieczona w KRUS, ma przecież prawo do zasiłku macierzyńskiego na podstawie art. 35a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dlaczego, jeśli „matka dziecka nie ma uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”, a ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników – ZUS nie chce pozwolić rodzicom na podzielenie się zasiłkiem i urlopem macierzyńskim?

Czy to zgodne z intencjami ustawodawcy, który chciał, aby urlop tacierzyński – czyli wykorzystywany w części urlop macierzyński – mógł przysługiwać ojcu dziecka wtedy, gdy rezygnuje z niego matka? Czy na pewno odmowa tacie z ZUS skorzystania z urlopu macierzyńskiego żony z KRUS jest uzasadniona - jeśli jako uzasadnienie podaje się rzekomy brak zasiłku macierzyńskiego żony?

 

×