Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

W ciągu 3 lat liczba gospodarstw utrzymujących świnie spadła o 40 proc.

Autor:

Dodano:

Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego, w ciągu minionych 3 lat, w Polsce zniknęło ponad 100 tys. gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

Pod koniec zeszłego roku Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 roku”. Opiera się on na badaniu  prowadzonym od początku czerwca, do końca lipca minionego roku. Jak czytamy w opracowaniu, w połowie zeszłego roku w kraju funkcjonowały 172 248 podmioty trudniące się chowem trzody chlewnej. Oznacza to, że w ciągu trzech lat (pomiędzy połową 2013 roku, a połową roku minionego) w naszym kraju zniknęło ponad 100 tys. gospodarstw trzodowych. Według analogicznego badania prowadzonego w 2013 roku w kraju funkcjonowało wówczas 278 401 podmiotów utrzymujących świnie.

Analogicznie skurczyła się także liczba gospodarstw utrzymujących lochy. Z blisko 180 tys. w roku ubiegłym, zostało ich niespełna 117 tys.

Przyczyn tego stanu rzeczy doszukiwać należy się przede wszystkim w załamaniu rynku jakie nastąpiło w latach 2014 – 2016. Wiele gospodarstw ze względu na niską rentowność produkcji zmuszonych było zrezygnować z chowu trzody. Pewna liczba gospodarstw wycofała się z tej gałęzi produkcji także ze względu na szalejący we wschodniej Polsce afrykański pomór świń.

Pod względem liczby gospodarstw utrzymujących świnie prym tradycyjnie wiedzie województwo wielkopolskie. Na tym terenie chowem trzody zajmuje się blisko 34 tys. podmiotów. Na drugim miejscu pod względem liczby gospodarstw trzodowych znajduje się województwo lubelskie, w którym funkcjonuje takich jednostek blisko 22 tys. W ciągu ostatnich 3 lat liczba gospodarstw utrzymujących świnie skurczyła się jednak na tym terenie niemal o połowę. Najmniej podmiotów wyspecjalizowanych w chowie świń znajduje się w województwie lubuskim (1773) i zachodniopomorskim (1969).

Według cytowanego opracowania, w połowie 2016 roku w kraju utrzymywano dokładnie 10,98 mln świń, czyli o 420 tys. zwierząt mniej niż w roku 2013. Największym pogłowiem trzody chlewnej może poszczycić się Wielkopolska: na tym terenie utrzymywano ponad 3,9 mln świń. Do wiodących producentów trzody chlewnej należy także województwo kujawsko – pomorskie (1,16 mln sztuk) i łódzkie (1,06 mln sztuk). Najmniejsze pogłowie świń odnotowano w województwie lubuskim (160,6 tys.) i podkarpackim (167,8 tys. szt).

Mimo że w omawianym okresie w naszym kraju ubyło ponad 100 tys. gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie trzody chlewnej, nie zaobserwowano w tym czasie proporcjonalnego spadku pogłowia zwierząt. Świadczy to o wzroście średniej liczb zwierząt utrzymywanych w jednym gospodarstwie. O ile w roku 2013 wynosiła ona 41 sztuk, to w ubiegłym roku wzrosła do poziomu 64 świń na jedno gospodarstwo.

×