Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KE: Wyniki nowej sondy o WPR

Autor:

Dodano:

Prawie połowa Europejczyków jest zadowolona z poziomu finansowania WPR, choć są wyraźne różnice między poszczególnymi krajami UE.

W ostatnich latach zadowolenie ze wspólnej polityki rolnej (WPR) nieznacznie wzrosło w UE.

Dotacje dla rolników z unijnego budżetu rolnego są uważane za odpowiednie przez 45 proc. Europejczyków. 60 proc. uważa, że ​​nie tylko rolnicy korzystają z WPR, ale wszyscy obywatele.

W 2015 r. 41 proc. respondentów uznało wsparcie dochodu za właściwe, a w 2017 r. było ich 45 proc.

Według najnowszych badań (28 tys. respondentów) przeprowadzonych przez Komisję Europejską na początku grudnia 2017 roku 26 proc. uczestników stwierdziło, że wsparcie WPR było zbyt niskie, a 11 proc. za wysokie. Dwa lata temu 29 proc. nadal skarżyło się na brak wsparcia dla rolników, a 13 proc. stwierdziło, że pomoc była zbyt wysoka. Istnieją jednak duże różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi UE.

W 2017 r. 60 proc. Litwinów i 46 proc. francuskich respondentów skarżyło się na niewystarczające płatności z WPR na rzecz rolników. Krytyka polityki rolnej na Litwie i we Francji znacznie przekracza średnią UE wynoszącą 26 proc. Odwrotnie jest w przypadku respondentów w Holandii, Szwecji i Danii. 27 procent ankietowanych uważa, że ​​subsydia na rolnictwo są zbyt wysokie, w porównaniu do średnio tylko 11 proc. mających takie same zdanie w UE. W Niemczech 46 proc. jest zadowolonych z poziomu wsparcia, 16 proc. uważa, że ​​jest zbyt niski, a 18 proc., że zbyt wysoki. W rezultacie ze średniej perspektywy Niemcy są również jednym z państw członkowskich UE krytycznie nastawionych do WPR. Austriacy są bardziej przychylni WPR, 51 proc. respondentów uważa, że ​​poziom finansowania jest odpowiedni, 23 proc. uważa, że ​​rolnicy otrzymują zbyt małe wsparcie finansowe ze środków publicznych, a 14 proc. skarży się na zbyt dużą pomoc.

Wyniki badania przeprowadzonego w Polsce z udziałem 997 respondentów znajdują się w załączniku.

×