Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pchełki ziemne

Autor:

Dodano:

Pchełki ziemne – Phyllotreta spp.

Rozwój

Pchełki ziemne rozwijają zwykle jedno pokolenie w ciągu roku. Chrząszcze zimują w wierzchniej warstwie gleby lub w ściółce. Wiosną pojawiają się na wschodach rzepaku jarego i innych kapustowatych. Samice po kopulacji składają jaja do gleby, z wyjątkiem pchełki smużkowanej, która składa jaja na dolnej stronie liści. Larwy żerują na korzeniach (u pchełki smużkowanej minują liście). Po przepoczwarczeniu w glebie chrząszcze pojawiają się zwykle w lipcu i sierpniu, następnie wczesną jesienią przenoszą się na samosiewy rzepaku, a stamtąd na wschody rzepaku ozimego.

Szkodliwość

Podobnie jak u pchełki rzepakowej główne szkody powodują chrząszcze wygryzające otwory w liściach i liścieniach (lub minując liście u pchełki smużkowanej), ograniczając ich powierzchnię asymilacyjną, hamując wzrost lub powodując całkowite zamieranie młodych siewek. Uszkodzone rośliny mogą być także wtórnie porażane przez sprawców chorób.

×