Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Odchwaszczanie jęczmienia jarego - herbicydy

Autor:

Dodano:

Do ochrony jęczmienia jarego zarejestrowanych jest ponad 100 herbicydów. Natomiast ilość wykorzystywanych substancji jest znacznie mniejsza.

Jęczmień jary rozwija się szybko, ale także chwasty w okresie wiosennym nie pozostają w tyle. Są wysoce konkurencyjne i pozostawiane na polu stanowią główną przyczynę strat w plonie upraw zbóż jarych.

Plantacje jęczmienia jarego odchwaszcza się powschodowo. Preparaty herbicydowe stosuje się nalistnie od fazy 2 liści do fazy początku liścia flagowego jęczmienia jarego.

W praktyce okno zabiegowe stanowi okres od dwóch do trzech tygodni. W przewadze zarejestrowane herbicydy zalecane są do stosowania od 3 liścia lub od momentu krzewienia (BBCH 12-37). Tylko w niektórych przypadkach terminy stosowania herbicydów zalecane są we wcześniejszych lub późniejszych fazach rozwojowych jęczmienia jarego.

 

 

 

×