Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Chwasty a plon kukurydzy

Autor: Małgorzata Tyszka

Dodano: 23-04-2018 07:49

Naukowcy sprawdzili wpływ łącznego stosowania biostymulatora z mieszaniną terbutyloazyny i bromoksynilu na efekt chwastobójczy oraz plonowanie kukurydzy. Do jakich wniosków doszli?

Kukurydza, podobnie jak inne rośliny uprawne, jest narażona na straty w plonie wynikające z oddziaływania stresu biotycznego, np. obecności chwastów, jak i abiotycznego – niedobór wody, silne nasłonecznienie, na który rolnik nie ma do końca wpływu. Naukowcy z Poznania przeanalizowali możliwość jednoczesnej eliminacji chwastów i wykonania zabiegu osłonowego w stosunku do niekorzystnych czynników pogodowych.
Celem badania była ocena efektów działania biostymulatora Aminoplant, a także skuteczność zwalczania chwastów w zabiegach łącznych z użyciem mieszaniny terbutyloazyna + bromoksynil (Zeagran 340 SE). Badania wykonano w Plewiskach k. Poznania, na glebie płowej, klasy IVa i polu pozostającym w wieloletniej monokulturze kukurydzy. Każdego roku w cyklu 3-letnich ścisłych doświadczeń polowych wykorzystywano dwie odmiany – KWS Ricardinio i Clarica. Pogoda w latach prowadzenia doświadczeń była zróżnicowana. W pierwszym roku badań notowano wiosną suszę. W kolejnych dwóch latach kwiecień był dość suchy, maj względnie wilgotny, a w czerwcu panowały bardzo dogodne warunki do wzrostu kukurydzy. Zespół badawczy tworzyli naukowcy z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu: prof. Roman Kierzek, prof. Kinga Matysiak i mgr inż. Marta Dubas. Wyniki badań zostały opublikowane w kwartalniku naukowym Progress in Plants Protection nr 2 z 2015 r.

PRZEBIEG BADAŃ

Zabieg odchwaszczania wykonano w fazie 4-6 liści kukurydzy (BBCH 14-16). Aminoplant podawano na rośliny 2-krotnie. Pierwszy raz, aplikując go łącznie z herbicydem, a następnie w zabiegu pojedynczym przy BBCH 16-17. Analizie poddano także wariant oddzielnego stosowania Aminoplantu aplikowanego w kilka godzin po zastosowaniu herbicydu, jak również rozwiązanie polegające na zastosowaniu na rośliny (BBCH 17-18) mieszaniny zbiornikowej: Aminoplant + Basfoliar 36 Extra + Adob Zn. Jako środek porównawczy wykorzystano preparat Asahi SL.

WYNIKI
Połączenie w mieszaninie zbiornikowej Zeagranu 340 SE z Aminoplantem nie wpłynęło na biologiczną aktywność herbicydu. Bardzo skutecznie eliminował on dominujące gatunki chwastów – komosę białą, szarłat szorstki, fiołek polny, przytulię czepną, tobołki polne, rdest plamisty – we wszystkich wariantach ochrony.

Zastosowanie badanej mieszaniny zbiornikowej spowodowało wzrost plonu ziarna w porównaniu do kontroli (sam herbicyd) w latach o korzystniejszym przebiegu pogody. Wahał się on od 2 do ponad 20 proc. Najwyższy (13,09 t/ha) uzyskano, gdy w pierwszym zabiegu Aminoplant aplikowano oddzielnie (kilka godzin po zabiegu herbicydem). Natomiast tylko w jednym roku stwierdzono podniesienie masy 1000 nasion przy tym sposobie podawania Aminoplantu. Stosowanie tego preparatu – niezależnie od sposobu aplikacji – nie miało natomiast istotnego wpływu na zawartość w nasionach tłuszczu, białka oraz skrobi.

Na podstawie obserwacji i uzyskanych wyników naukowcy doszli do wniosku, że na efekt plonotwórczy zastosowania Aminoplantu wpływa przebieg pogody przed aplikacją i po niej, jak też gleba i jej zasobność. Jego korzystne działanie na rośliny szczególnie uwidacznia się w warunkach stresogennych.

Fragment artykułu pt. Efekt chwastobójczy i plonotwórczy w kukurydzy, który ukazał się w kwietniowym wydaniu magazynu Farmer.

×