Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rosja: Wzrosła produkcja wieprzowiny

Autor: JK

Dodano: 27-04-2018 08:47

Według rosyjskiego ministestwa rolnictwa w pierwszym kwartale 2018 r. rosyjska produkcja żywca rzeźnego wyniosła około 1,1 mln ton w wadze żywej

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, oznacza to wzrost produkcji o 9,3 proc.

Około 960,1 tys. ton wieprzowiny zostało wyprodukowane w I kwartale 2018 r. we wspólnie zarządzanych gospodarstwach i było to o 12,1 proc. więcej niż przed rokiem.

Łączna produkcja mięsa w rosyjskim rolnictwie wzrosła o 5 proc. do około 3,4 mln ton w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 r.

×