Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KE: Dane satelitarne mogą zastąpić kontrolę w gospodarstwie

Autor: JK

Dodano: 28-05-2018 14:00

W ramach ciągłego tendencji zmierzającej do uproszczenia i modernizacji WPR, KE przyjęła nowe zasady, które po raz pierwszy wyraźnie zezwalają na wykorzystanie szeregu nowoczesnych technologii podczas przeprowadzania kontroli obszarów związanych z płatnościami WPR.

Obejmuje to możliwość całkowitego zastąpienia kontroli fizycznych w gospodarstwach za pomocą systemu zautomatyzowanych kontroli opartych na analizie danych z obserwacji Ziemi.

Nowe przepisy, które weszły w życie w dniu 22 maja br., pozwolą na wykorzystanie danych z satelitów Copernicus Sentinel UE i innych danych z obserwacji Ziemi, podczas sprawdzania spełniania wymogów przez rolników WPR w zakresie płatności obszarowych (bezpośrednio płatności dla rolników lub płatności w ramach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich), a także wymogów cross-compliance. 

Inne nowe formy dowodów, takie jak zdjęcia oznaczone geotagami, informacje od dronów i odpowiednia dokumentacja pomocnicza od rolników, takie jak etykiety nasion, również zostaną zaakceptowane po raz pierwszy w ramach szerszej zmiany w kierunku tak zwanego podejścia monitorującego doprowadzi to do zmniejszenia liczby kontroli na farmie. Wizyty w terenie będą konieczne tylko wtedy, gdy dowody cyfrowe nie będą wystarczające do zweryfikowania zgodności.

Phil Hogan, unijny komisarz ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedział: że nowa technologia satelitarna znacznie ograniczy liczbę inspekcji w terenie, usuwając klimat strachu, który powoduje znaczny stres u rolników. Przyniesie również korzyści administracjom publicznym, zmniejszając koszty administrowania kontrolami. Jest to więc korzyść dla rolników i administratorów.

Zgodnie z obecnymi zasadami WPR państwa członkowskie UE są zobowiązane do przeprowadzania szeregu kontroli w gospodarstwach w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli, który zapewnia, że ​​wszelkie płatności dokonywane rolnikom z budżetu WPR są dokonywane prawidłowo. Nowe przepisy pozwolą tym państwom członkowskim, które tego chcą, na zastąpienie lub uzupełnienie kontroli na miejscu za pomocą zautomatyzowanych i mniej uciążliwych kontroli. Kilka państw członkowskich już wyraziło zamiar natychmiastowego rozpoczęcia korzystania z nowych technologii, takich jak zdjęcia oznaczone geotagami.

 

×