Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

WIR: Kosztowne wymogi dla hodowców

Autor:

Dodano:

Wielkopolska Izba Rolnicza ocenia projekt z czerwca 2018 r. „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Wynika z niego, że wszyscy rolnicy, którzy posiadają zwierzęta gospodarskie zmuszeni będą dostosować swoje gospodarstwa do nowych wymogów m.in. w zakresie wybudowania płyt do składowania obornika oraz zbiorników na płynne nawozy naturalne, czy silosów na pasze soczyste.

Izba zwraca uwagę, że skutkiem takiego zapisu jest znaczny wzrost kosztów, jakie resort rolnictwa przewidywał na dostosowanie rolników do zmienionej ustawy Prawo Wodne. Kwota ta wzrosła z 754,7 mln zł do 1.300,5 mln zł (1.181 mln zł na płyty i zbiorniki + 119,5 mln zł na przechowywanie kiszonek). Wcześniejsza kwota planowana była dla rolników posiadających większe gospodarstwa. Jednak KE zakwestionowała zwolnienie z programu azotanowego małych gospodarstw (posiadających do 10 ha albo posiadających do 10 DJP sztuk zwierząt). Powierzchnia płyt obornikowych musi wystarczyć na przechowywanie obornika przez 5 miesięcy, natomiast pojemność zbiorników na nawozy płynne musi umożliwić ich przechowywanie przez okres 6 miesięcy.

WIR podsumowuje też różne formy i możliwości wsparcia finansowego w zakresie dostosowania się do przyszłych wymogów pozyskania funduszy i dofinansowania tego typu inwestycji - Pomocą dla rolników w spełnieniu tych wymagań będą środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. W programie tym zaplanowano działanie „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”, w ramach którego można będzie uzyskać dofinansowanie, m.in. na doposażenie gospodarstw w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych lub pasz soczystych. Jak wynika z harmonogramu planowanych do końca br. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 nabór na to działanie odbędzie się w grudniu 2018 r.

Pomoc polega na refundacji części kosztów kwalifikowalnych. W dotychczasowym programie poziom refundacji wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych (60% w przypadku młodych rolników). Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 50 tys. zł.

Inną formą pomocy rolnikom na OSN jest Pakiet 2 Programu Rolno-środowiskowo-klimatycznego. W ramach tego programu rolnicy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 650 zł/ha na zasiew poplonu, który musi pozostać na polu w okresie miedzy 15 września a 1 marca roku następnego. Zadaniem tego programu jest ochrona gleby i wody przed erozją wodną, przeciwdziałanie utracie substancji organicznej oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami.

×