Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Europejski Trybunał Sprawiedliwości potępił Niemcy za naruszenie prawa UE

Autor:

Dodano:

ETS stwierdził, że rząd niemiecki przez lata podejmował zbyt mało działań zapobiegających pojawianiu się azotanów w wodach podziemnych. Werdykt ogłoszono w czwartek w Luksemburgu.

Azotany pochodzą głównie z nawozów rolnych. Nadmiar szkodzi środowisku i stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Konsekwencje werdyktu zostały początkowo pozostawione otwarte. Niemiecki rząd przebudował zasady dotyczące nawozów. Czy to wystarczy, aby zachować czystość wód, nadal jest niejasne.

Komisja Europejska skarżyła się już w 2016 roku, że Niemcy nie miały wystarczająco rygorystycznych procedur w przypadku zanieczyszczenia wód i tym samym naruszyły prawo UE. Już w 2014 r. KE ostrzegła niemiecki rząd przed konsekwencjami.

Sędziowie ETS stwierdzili, że reprymendy Komisji Europejskiej są uzasadnione. Republika Federalna Niemiec naruszyła stosowną dyrektywę UE. Nawet, gdy stało się jasne, że ich program działań jest niewystarczający, rząd nie podjął wystarczających dodatkowych środków. Niemcy zostały obciążone kosztami postępowania. Gdyby sytuacja nie poprawiła się KE mogłaby w kolejnym etapie nakazać zapłacenie grzywny.

Nawożenie azotowe jest ważne dla wzrostu roślin. Ale gdy nawozów jest za dużo, pozostałości gromadzą się w wodzie gruntowej w strumieniach, rzekach i w morzu. Azotany, które mogą być szkodliwe dla ludzi, powstają w wyniku procesów chemicznych zachodzących w tych pozostałościach.

Podczas uzdatniania wody pitnej czasami trzeba odfiltrować azotany z wód gruntowych, aby zachować ich dopuszczalne wartości. Niemiecki rząd potwierdza również w raporcie z 2016 r., że dopuszczalne wartości UE dla monitorowanych wód gruntowych zostały przekroczone o 28 proc.

×