Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KE: Zgoda na mniejsze wymogi dotyczące upraw i obszarów proekologicznych

Autor:

Dodano:

KE wydała zgodę na zniesienie wymagań wobec rolników w ramach dywersyfikacji upraw i / lub wymagań dotyczących obszaru ekologicznego w ośmiu państwach członkowskich UE w 2018 r.

Poważna susza w znacznym stopniu wpłynęła na działalność rolniczą, szczególnie w odniesieniu do zasobów pasz dla zwierząt.

Komisja Europejska zgodziła się na wniosek władz duńskich, estońskich, fińskich, łotewskich, litewskich, polskich, portugalskich i szwedzkich na tymczasowe odstępstwo od zasad dywersyfikacji upraw i zasad obszarów proekologicznych - dwóch z tak zwanych wymogów w zakresie zazieleniania, których państwa członkowskie mogą żądać od rolników w celu otrzymania dla ich płatności bezpośrednich.

Ze względu na wyjątkowo niskie opady w połączeniu z temperaturami poniżej normy w Portugalii oraz niezwykłe wysokie temperatury w Danii, Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Finlandii i Szwecji, na zbiory z rocznych i wieloletnich pastwisk i użytków zielonych duży wpływ miało opóźnienie lub przyspieszenie cyklu.

Te warunki klimatyczne wpłynęły również na wartość odżywczą upraw. Jednocześnie producenci oddziaływali również na alternatywne źródła paszy dla zwierząt, albo przez opóźnianie siewu roślin jarych, albo przez powodowanie wczesnego dojrzewania. Spowodowało to  obawy o dostępność pasz dla zwierząt, ze względu na rosnące koszty związane z jej niedoborem.

Zniesienie nieprodukcyjnych wymagań i zezwolenie na pokos i wypas w tych obszarach, spowoduje, że ziemia leżąca odłogiem może stać się potencjalnym źródłem paszy.

Państwa członkowskie mogą zdecydować, czy stosować odstępstwa w odniesieniu do dywersyfikacji upraw, czy obszarów proekologicznych, lub obu tych obszarów.
 
Ponadto zwolnienie zmoże zostać przyznane rolnikom mającym gospodarstwa na obszarach oficjalnie uznanych przez państwa członkowskie za dotknięte suszą. Ich gospodarstwa muszą również znajdować się na obszarach, na których prowadzony jest chów lub hodowla zwierząt.
 
 

×