Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Banki o tegorocznych trudnych zbiorach zbóż - część I

Autor:

Dodano:

Poprosiliśmy analityków z kilku banków mających najszerszą ofertę produktową dla rolników o opinię dotyczącą tegorocznych zbiorów zbóż oraz skutków suszy.

Bank BGŻ BNP Paribas

Jak mówi Marta Skrzypczyk, dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych Agro, według prognoz Komisji Europejskiej z 23 lipca br., w Polsce największego spadku plonu można spodziewać się w przypadku jęczmienia jarego (o 22 proc. wobec  2017 roku). Natomiast dla pszenżyta i pszenicy obniżki mogą sięgnąć 13 proc., a dla żyta 9 proc. Wszystko to odnosi się do przeciętnych plonów dla całego kraju. Naszym zdaniem skala spadku może być jednak istotnie większa – dla dalszych obliczeń przyjęliśmy, że będzie to około 15-20 proc. ogółem w kraju, średnio dla wszystkich zbóż, przy czym dla województwa wielkopolskiego i lubuskiego przeciętny spadek zakładamy na poziomie 30 proc.

 Zbiory zbóż podstawowych

Ze względu na mniejszą wobec ubiegłorocznej powierzchnię uprawy (o 4,5 proc.) oraz mniejsze plony, zbiory zbóż podstawowych (bez kukurydzy) można prognozować na poziomie o około 18-23 proc. niższym niż w rekordowym roku ubiegłym.

Sytuacja w u innych czołowych producentów zbóż na świecie

Susza wyraźnie osłabiła kondycję zasiewów pszenicy również na północy Europy. W czerwcowym raporcie unijny ośrodek badawczy MARS wskazał, że skutki niedoboru wody są szczególnie odczuwalne w krajach bałtyckich, w Szwecji Danii oraz północnych i wschodnich Niemczech.

Mniej zbóż zostanie zebrane także w Rosji i na Ukrainie. Z drugiej strony bardzo dobra jest kondycja zasiewów pszenicy i kukurydzy w Stanach Zjednoczonych. Wzrost produkcji prognozowany jest w Europie południowo-zachodniej (Hiszpania, Włochy).

Ogółem, światowe zbiory pszenicy szacowane są przez amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA) (raport z 12 czerwca br.) na poziomie 745 mln t, tj. o 1,7 proc. niższym niż w mijającym sezonie. Ze względu jednak na rekordowe zapasy, z jakimi wchodzimy w nowy sezon, całkowita podaż tego ziarna ma być nieznacznie wyższa w relacji rocznej.

Ceny zbóż podstawowych

Jeżeli niekorzystne warunki pogodowe utrzymają się (nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech czy Rosji), jest duże prawdopodobieństwo, że w sierpniu-wrześniu ceny skupu pszenicy będą do 10 proc. wyższe niż w ubiegłym roku (duże zapasy mogą przeciwdziałać większym zmianom cen). Silniejszych wzrostów spodziewamy się w przypadku jęczmienia.

Pogłębić mogą się regionalne różnice cen – spodziewamy się, że na północy kraju ceny pszenicy konsumpcyjnej (w sierpniu-wrześniu) będą znacznie przekraczały 730 zł/t, podczas gdy na południu kraju, czy w lubelskim mogą jednak być niższe – około 700 zł/t.

Oczekujemy też, że w kolejnych miesiącach ceny ziarna będą rosły silniej niż zazwyczaj (opłacalne stanie się przechowywanie zbóż).

Sytuacja producentów upraw polowych

W przypadku spadku przeciętnych plonów, w warunkach porównywalnych cen (zarówno skupu płodów rolnych jak i środków produkcji), znaczna część gospodarstw doświadczy niższych przychodów. Szacujemy, że plony mniejsze o 10 proc. mogą przełożyć się na około 35-proc. spadek dochodów w gospodarstwach małych (do 10 ha) oraz 25-proc. w gospodarstwach większych, ale produkcja pozostałaby opłacalna. Dopiero spadek plonów o 30 proc. (co jest wysoce prawdopodobne w przypadku części gospodarstw) powoduje brak opłacalności produkcji w gospodarstwach do 10 ha, zaś obniżka plonów o 40 proc. przekłada się na brak opłacalności niezależnie od wielkości gospodarstwa.

Znaczne obniżenie dochodów może skutkować koniecznością zewnętrznego wsparcia finansowego gospodarstwa. Rolnicy mogą w tym celu skorzystać z preferencyjnego kredytu klęskowego, oferowanego przez Bank BGŻ BNP Paribas. Tego typu finansowanie jest znacznie korzystniejsze niż inne kredyty, głównie ze względu na wsparcie finansowe, jakiego przy spłacie pożyczki udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt klęskowy przeznaczony jest na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Aby z niego skorzystać, trzeba przede wszystkim oszacować straty. Co istotne, ten proces musi zostać zakończony przed zebraniem plonu głównego. Dlatego rolnicy muszą jak najszybciej zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy. Następnie wojewodowie powołają komisje, które oszacują poniesione szkody. Protokół z ich oszacowania jest niezbędny przy składaniu wniosku do Banku o udzielenie kredytu na preferencyjnych warunkach.

Finansowanie z dopłatą może uzyskać każdy rolnik, który nie pobiera (ani nie ma przyznanej) emerytury bądź renty. Pomoc finansowa – na maksymalnie 4 lata od czasu wystąpienia szkody - zostanie udzielona w ciągu roku od momentu powstania protokołu strat. Kwota udzielonego kredytu nie może natomiast przekroczyć wysokości szkód, oszacowanych przez komisję.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy WIBOR 3M i marży 2,48 p.p., przy czym kredytobiorca płaci odsetki w wysokości 2,1 proc. (jeżeli w dniu wystąpienia szkód, co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych lub 50 proc. pogłowia zwierząt było ubezpieczonych) lub 3,15 proc. (w przypadku braku ubezpieczenia). W pozostałej części, odsetki regulowane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Bank Crédit Agricole

Według Jakuba Olipry analityka Banku Crédit Agricole, ceny zbóż w Polsce determinowane są przede wszystkim przez sytuację na światowym rynku. Znaczenie czynników lokalnych w kształtowaniu cen zbóż w Polsce jest niewielkie. Stąd też można oczekiwać, że wzrost cen zbóż w Polsce z uwagi na tegoroczną suszę będzie ograniczony. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że susza nie dotknęła całej Europy, lecz tylko jej północną część. O wiele większe znaczenie dla cen może mieć natomiast prognozowany spadek światowych zapasów zbóż w sezonie 2018/2019 m.in. ze względu na niższą produkcję zbóż w Rosji. Będzie to czynnik oddziałujący w kierunku wzrostu cen zbóż w kolejnych miesiącach.  

Jak mówi Agnieszka Gorzkowicz z Banku Crédit Agricole, rozwiązaniem na przejściowe trudności z zachowaniem płynności finansowej czy nagłych wydatkach jest kredyt obrotowy. Co ważne, w tym kredycie nie ma ustalonego harmonogramu spłat – rolnik spłaca zadłużenie zgodnie z bieżącymi możliwościami gospodarstwa rolnego. Jednocześnie klient może wielokrotnie korzystać z kredytu w okresie umowy, a także wcześniej spłacić kredyt - każda wpłata na rachunek bieżący konta zmniejsza zadłużenie. Bank nie pobiera też opłaty za niewykorzystane środki – kredyt ten można traktować, jako zabezpieczenie na nieprzewidziane sytuacje.

Na co dzień i też w trudniejszych momentach wsparciem dla rolników są mobilni doradcy Agro. Dojadą oni bezpośrednio do klienta, pomogą dobrać najlepsze dla niego rozwiązanie a wszystkie formalności dopełnić na miejscu, np. w gospodarstwie. Doradcy wesprą też rolnika w wyborze ubezpieczenia, które stanowi dużą pomoc w trudnych sytuacjach, np. takich jak susza.

 

 

 

×