Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Skąd biorą się bakterie w mleku?

Autor:

Dodano:

O jakość pozyskiwanego mleka trzeba dbać cały rok, jednak teraz w okresie letnim standardy higieniczne muszą być szczególnie przestrzegane.

Zanieczyszczenie mleka może następować w dwojaki sposób: bezpośrednio poprzez krowę, której wymię jest zakażone patogenami mastitowymi oraz pośrednio, ze środowiska oraz sprzętu udojowego. W okresie letnim dodatkowym wektorem przenoszenia bakterii są muchy, których zwalczanie ma również wpływ na jakość pozyskiwanego mleka.

Najczęściej wyodrębnia się trzy ścieżki kontaminacji mleka drobnoustrojami:
• Patogeny mastitowe
• Drobnoustroje środowiskowe
• Zanieczyszczenia pochodzące ze sprzętu udojowego.

Kiedy za podwyższoną liczbę drobnoustrojów w mleku zbiorczym należy podejrzewać bakterie powodujące stan zapalny wymienia? Pierwszą przesłanką są duże fluktuacje ogólnej liczby drobnoustrojów (OLD) w mleku. Mleko pozyskane ze zdrowej ćwiartki wymienia charakteryzuje się niską ogólną liczbą drobnoustrojów, najczęściej poniżej 1000/ml.

Natomiast w sytuacji zaistnienia infekcji klinicznej lub podklinicznej następuje lawinowy wzrost OLD w zainfekowanej ćwiartce. Szczególnie istotny wzrost ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku, notowany jest w przypadku infekcji na tle Streptococcus aglactie i Streptococcus uberis. Wówczas liczba OLD w mleku z zakażonej ćwiartki wymienia może wzrosnąć do 100 mln/ml w przypadku form klinicznych mastitis.

Podobny wzrost OLD może być notowany w przypadku wystąpienia mastitis na tle bakterii E. coli. W sytuacji pojawienia się w stadzie infekcji wywołanych na tle tych trzech wspomnianych wcześniej patogenów, bardzo łatwo jest wytłumaczyć nagłe zmiany OLD w mleku zbiorczym.

Za przykład może posłużyć gospodarstwo, które produkcje ok. 1500 kg mleka w ciągu doby o bardzo dobrej jakości mikrobiologicznej, OLD 5000/ml. W przypadku dodania do 1500 kg mleka 2 kg mleka pochodzącego od krowy, której jedna ćwiartka zakażona była S. uberis, ogólna liczba drobnoustrojów w mleku zbiorczym ulegnie diametralnemu wzrostowi z 5000/ml do aż 138 000/ml.

A co w sytuacji, gdy liczba ćwiartek zakażonych paciorkowcami będzie większa? W takiej sytuacji OLD w mleku zbiorczym może osiągać wyniki liczone w mln/ml. Dlatego tak niezmiernie ważne jest, aby wcześnie identyfikować stany zapalne wymienia w stadzie, aby nie dopuścić do sytuacji, w której mleka z zakażonych ćwiartek trafia do mleka zbiorczego.

Na podstawie artykułu dr Marcina Gołębiewskiego z sierpniowego numeru Farmera.

×