Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Deklaracje o rynku wina do końca sierpnia

Autor: Katarzyna Szulc

Dodano: 10-08-2018 16:15

Producenci wina z winogron i przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy zobowiązani są do końca sierpnia br. złożyć deklarację dotyczą rynku wina.

Przypominamy, że każdy producent wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli, wpisany do ewidencji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ma obowiązek złożyć:

Obowiązek składania w/w deklaracji dotyczy:

Obowiązek złożenia deklaracji jest obowiązkiem ustawowym. Jeżeli przedsiębiorca nie handluje winem, ale posiada zezwolenie na obrót hurtowy, to powinien taką deklarację złożyć ze stanami „zerowymi” lub krótką informację, że „nie prowadzi takiej działalności”.

Stany win należy podać w hektolitrach (1 hl = 100 litrów). Deklaracja nie obejmuje win owocowych, wermutów, nalewek, napojów winopochodnych itp.

Termin składania deklaracji upływa z końcem tego miesiąca, 31.08.18 r. Nie złożenie deklaracji w terminie podlega sankcjom. Deklaracje można złożyć osobiście lub wysłać do Centrali KOWR , na adres ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Wzory formularzy, które należy wypełnić dostępne są na stornach KOWR. Obowiązek złożenia deklaracji o ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym oraz o zapasach win i moszczów winogronowych, nie dotyczy producentów i przedsiębiorców wpisanych po raz pierwszy do ewidencji na rok gospodarczy 2018/2019.

×