Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Od 27 sierpnia można starać się o zwrot części wydatków na zakup mat dezynfekcyjnych

Autor:

Dodano:

Od przyszłego tygodnia rolnicy, którzy hodują świnie, mogą składać wnioski o refundację do 75 proc. kosztów zakupu m.in. mat dezynfekcyjnych i odzieży ochronnej - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc finansowa ma charakter de minimis i dotyczy wydatków poniesionych na zakup: mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz zabezpieczenia budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

Do wniosku o udzielenie pomocy rolnik będzie musiał dołączyć faktury, ich kopie lub inne rachunki potwierdzające poniesienie wydatków. Potrzebne będzie ponadto oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie, oświadczenia albo zaświadczenia dotyczącego pomocy de minimis.

Wnioski o udzielenie pomocy biura powiatowe Agencji będą przyjmowały do 14 września br.

Zdaniem ministra rolnictwa Krzysztofa Ardanowskiego na hodowcach świń ciąży obowiązek zachowania bioasekuracji. - Rolnik, który tego nie rozumie, zaszkodzi nie tylko sobie, ale także swoim sąsiadom, produkcji trzody na dużym terenie - podkreślił szef resortu rolnictwa. Przede wszystkim chodzi o niedopuszczanie świń do kontaktu z innymi zwierzętami. Ale także trzeba zachować higienę przy wchodzeniu do chlewni czy przy wjeździe pojazdów na teren gospodarstwa. W tym niezbędne są maty dezynfekcyjne stale nasączone płynem i ten wydatek jest częściowo finansowany z budżetu państwa.

Afrykański pomór świń (ASF) rozszerza się, obejmując kolejne powiaty. Jest już obecny w pięciu województwach: podlaskim, lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim, gdzie w sumie odnotowano 199 ognisk tej choroby, z czego 95 w tym roku. Ponadto dotychczas wykryto 2680 przypadków ASF u dzików w czterech województwach: podlaskim, lubelskim, mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim. ASF jest w Polsce od lutego 2014 r.

×