Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wykorzystanie środków z PROW zagrożone

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 05-09-2018 12:06

Potrzebne jest przesunięcie, aby nie utracić przyznanych na realizację PROW środków.

28 sierpnia opublikowano stenogram z ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego PROW. Posiedzenie odbyło się 25 czerwca.

Wśród poruszanych tematów znalazła się ocena możliwości wykorzystania dostępnych środków. Jak wskazał Dariusz Nieć z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, analiza ram wykonania jest prowadzona na bieżąco. „Zagrożenie występuje w Priorytecie 3 i dotyczy wskaźnika wykonania finansowego liczby operacji zakończonych. Poinformował, że będzie to skutkowało realokacją środków ok. 63 mln euro z Priorytetu 3 do innych Priorytetów. Zalecane jest wdrożenie realizacji działań służących poprawie realizacji zagrożeń wskaźników Priorytetu 3.”

Jak dodał dyrektor, do końca 2018 r. musimy wydać 1,02 mld euro, żeby spełnić zasadę n+3 i nie zwracać środków do UE.

Priorytet 3 to „Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie”. Obejmuje działania: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, Przywracanie potencjału produkcji rolnej i działania zapobiegawcze, Targowiska - podstawowe usługi na obszarach wiejskich i odnowa wsi, Tworzenie grup producentów rolnych, Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych.

Jak powiedział natomiast wiceminister Ryszard Zarudzki „istnieją zagrożenia, ale nie utraty środków tylko ich przesunięć. Dodał, że w tej chwili najistotniejsza jest zasada n+3 i wydanie w 2018 r. 1,02 mld euro. Dodał, że jeszcze w 2018 roku pozostało do przekazania beneficjentom 470 mln euro. Wspomniał również o strukturze wydatków w PROW 2014-2020. Dodał, że w ramach Priorytetu 3 istnieje zagrożenie braku realizacji środków, które muszą być właściwie, przez oddziały regionalne, kontraktowane, żeby możliwe było ich wydatkowanie w 2018 roku".

T. Nowakowski, zastępca prezesa ARiMR stwierdził natomiast, „że ARiMR dokłada wszelkich starań, żeby zrealizować zasadę n+3. Poinformował, że wszystkie wydane środki są monitorowane i realizacja zasady n+3 jest możliwa do wykonania.”

Więcej o wykorzystaniu PROW: Po czterech latach z PROW na wsi 12 mld zł, poprzednio – 20 mld zł 

 

 

×