Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowe niskooprocentowane kredyty obrotowe

Autor: Ewa Ploplis

Dodano: 17-09-2018 10:30

W br. rolnicy mogą uzyskać nowy, niskooprocentowany kredyt obrotowy do równowartości 15 tys. euro, czyli ok. 64 tys. zł. Nowe kredyty są dostępne w dwóch bankach: BGŻ BNP Paribas i SGB Bank.

Oprocentowanie nowych kredytów obrotowych, z linii KSP, będzie wynosić 2 proc. Pozostałą część oprocentowania zapłaci za rolnika Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Okres stosowania dopłat agencji do oprocentowania wynosi maksymalnie 4 lata.

Nowe preferencyjne kredyty obrotowe zostały uruchomione dzięki porozumieniu ARiMR z SGB Bankiem SA oraz BGŻ BNP Paribas SA.

Na co będzie można wziąć kredyt?

Kredyt można uzyskać na zakup: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, kwalifikowanego materiału siewnego lub szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień, zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport, zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych - informuje ARiMR.

Kredyt mogą otrzymać producenci rolni, którzy z prowadzonej produkcji rolnej uzyskali w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o kredyt co najmniej 10 tys. zł ze sprzedaży produktów wytworzonych w ramach działalności w zakresie rolnictwa.

Jak duże środki można otrzymać?

Pomoc ARiMR jest udzielana jako pomoc de minimis w rolnictwie. Kwota kredytu nie może przekraczać limitu pomocy de minimis posiadanego przez danego producenta rolnego w okresie trzyletnim. Maksymalna kwota kredytu to równowartość 15 tys. euro czyli ok. 64 tys. zł- informuje ARiMR. Maksymalna kwota kredytu jest dostępna tylko dla tych rolników, którzy nie korzystali z pomocy de minimis w ostatnich 3 latach. W praktyce rolnicy chętniej korzystają z tej formy pomocy. Przeważnie mają ją wykorzystaną w granicach 50 proc. Oznacza to w praktyce, że mogą uzyskać kredyt w wysokości ok. 30 tys. zł. To jest mały kredyt - twierdzą zainteresowane banki i czekają na rozporządzenie, które zwiększy kwotę maksymalną w/w kredytu. Prawdopodobnie takie rozporządzenie będzie podpisane w najbliższym czasie.

×