Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Co z międzyplonami w tym roku?

Autor: Marzena Kalinowska

Dodano: 18-09-2018 12:57

Z powodu suszy złagodzono warunki dotyczące międzyplonów wysiewanych w ramach zazielenienia.

Czas nagli, rolnicy pytają, a pewności nie ma – jest za to projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów.

Przewiduje kolejne odstępstwo od zazielenienia, spowodowane suszą.

Więcej o poprzedniej derogacji: Ugory uprawiane na obszarach objętych suszą „od maja do czerwca”

Zgodnie z projektem, w 2018 roku za obszary proekologiczne na obszarze poszkodowanym z powodu tegorocznej suszy uznaje się również obszary międzyplonu:

1.       utworzonego przez wysianie trawy lub innych zielonych roślin pastewnych lub ozimych uprawianych w plonie głównym z przeznaczeniem do zbiorów na paszę lub do wypasu;

2.       ścierniskowego, jeśli mieszanka była wysiana z powodu suszy nie w optymalnym agrotechnicznym terminie - rolnicy będą mogli skrócić do 6 tygodni okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego, jeśli na gruntach tych będą wysiane rośliny ozime.

Za obszar poszkodowany w  wyniku suszy w 2018 roku uznaje się przy tym terytorium całego kraju.

Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu. Teraz czeka na opinię ARiMR – co potrwa do 19 września.

Podobna derogacja dotyczy kilku państw UE objętych suszą.

Projekt w załączniku.

×