Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Coraz więcej wniosków o zwrot akcyzy

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 24-09-2018 11:02

Kwoty przeznaczane na zwrot akcyzy rosną od 2013 roku. W 2019 r. nastąpi wzrost limitu paliwa na 1 ha i wprowadzenie limitu na DJP bydła – nie będzie natomiast podwyższenia stawki zwrotu.

Czy planuje się podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej lub zwiększenie limitu ilości paliwa na 1 ha? - pytał w interpelacji poseł Jarosław Sachajko.

Jak wyjaśnił wiceminister Rafał Romanowski, od 1 stycznia 2019 r. nastąpi zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła.

Więcej: Dlaczego będzie zwrot akcyzy dla hodowców bydła?

Wiceminister dodał, że „uwzględniając powyższe zmiany w ww. ustawie oraz kwotę środków ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów gmin w łącznej wysokości 1.180.000 tys. zł, nie ma możliwości zwiększenia stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r.”.

Jak wynika z dodanej informacji, od 2013 roku środki wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego są wyższe od środków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej – rosnących od 720 000 000 zł, a liczba złożonych wniosków jest co roku nieco większa (w 2013 było ich 1 044 375).

W tym roku – dane za pierwszy okres płatniczy 2018 r. – wskaźnik wykorzystania kwot zarezerwowanych w budżecie państwa (860 mln zł, kwota niezmieniana od 2016 r.) to 70,4 proc. Złożono 590 135 wniosków (w całym ubiegłym roku było ich 1 074 623) o zwrot podatku akcyzowego, na konta rolników przekazano już 605 240 789,38  zł.

×