Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pełne odszkodowania za szkody wyrządzone przez chronione drapieżniki

Autor: Grzegorz Tomczyk

Dodano: 11-11-2018 10:58

Komisja Europejska zdecydowała, iż rolnicy ponoszący straty na skutek działalności zwierząt drapieżnych znajdujących się pod ochroną prawną, powinni otrzymywać odszkodowania w pełnej kwocie oraz zwrot kosztów inwestycji, poczynionych dla ochrony przed takimi szkodami.

Regulacje te dotyczą przede wszystkim wilków i innych drapieżników, które napadają owce, bydło czy inne zwierzęta hodowlane, narażając hodowców na dotkliwe straty finansowe, problemy hodowlane czy w realizacji zawartych zobowiązań. Jedynym, zgodnym z prawem sposobem obrony przed takimi szkodami jest grodzenie gospodarstw i pastwisk, z pomocą „elektrycznych pastuchów” lub odstraszanie chronionych drapieżników przy pomocy psów pasterskich.

Decyzja KE otwiera rolnikom drogę do uzyskania pełnego odszkodowania, tak za szkody wyrządzone przez zwierzęta będące pod ochroną, jak i za konieczne z tego powodu inwestycje. Rolnicy mają otrzymywać całkowity zwrot ponoszonych nakładów, jeśli inwestycja została zrealizowana w celu ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami czy innymi drapieżnikami. Dotyczy to także zakupu psów stróżujących.

Do tej pory poszkodowany hodowca mógł uzyskać od państwa jedynie 80 proc. zwrotu za takie inwestycje. Stuprocentowy zwrot kosztów obejmować ma także koszty opieki weterynaryjnej i leczenia rannych na skutek ataku wilków zwierząt gospodarskich, czy nakłady poniesione na poszukiwanie zwierząt hodowlanych, zaginionych wskutek ataku drapieżnika znajdującego się pod ochroną.

×